polityka ekonomia/biznes/finanse

Polska 2050 składa projekt ustawy o zawieszeniu podatku Belki od lokat bankowych

 Warszawa, 5 lipca 2022 r. 

INFORMACJA PRASOWA 

Zawieszenie tzw. podatku Belki - jednym z rozwiązań Polski 2050 na gwałtowny wzrost najwyższej od 20 lat inflacji. Parlamentarzyści ugrupowania składają projekt ustawy. 

W ocenie Pauliny Hennig-Kloski,posłanki Polski 2050 rząd robi zdecydowanie za mało, żeby przeciwdziałać inflacji. ”Zarówno bank centralny, jak i Rada Ministrów nie uruchamiają instrumentów, aby wzmacniać złotego, hamować wzrost cen i przynosić ulgę naszym portfelom” - mówiła Paulina Hennig-Kloska. 

Posłanka Polski 2050 przypomniała, że w trakcie prac nad zmianami w systemie podatkowym parlamentarzyści Polski 2050 składali poprawki do ustawy zawieszające podatek od dochodów kapitałowych. “Wtedy rząd nie przychylił się do naszej propozycji. Dzisiaj składamy do pani marszałek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiesza podatek Belki od wkładów do lokat bankowych” - mówiła Paulina Hennig-Kloska. 

“Dzisiaj nie można mówić, że osoby posiadające oszczędności zyskują na oprocentowaniu lokat, że odsetki są jakimkolwiek zyskiem. W sytuacji, w której inflacja rośnie dużą dynamiczniej niż oprocentowanie lokat bankowych, jest to tylko próba odrobienia części strat” - zaznaczyła Paulina Hennig-Kloska.

Zdaniem posłanki Polski 2050 zawieszenie tzw. podatku Belki będzie czynnikiem zachęcający do oszczędzania. ”Analogicznie oprocentowanie uzyskiwane każdego miesiąca i każdego dnia na lokatach bankowych będzie wyższe i nie będzie pomniejszane o 19% podatku.” - mówiła Paulina Hennig-Kloska.

Prof. Paweł Wojciechowski, szef Rady Gospodarczej Polski 2050 poinformował, że w czwartek czeka nas kolejne podniesienie stóp procentowych. “Mimo podwyżek stóp procentowych coś nie działa, zacina się. To brak zebrania gotówki z rynku w postaci oszczędności. Potrzebne jest zwiększenie oszczędności, czyli przesuwanie popytu - zamiast wydać dziś, umieśćmy pieniądze na depozytach w funduszach inwestycyjnych” - mówił Paweł Wojciechowski.  

Szef Rady Gospodarczej Polski 2050 przypomniał propozycje Polski 2050 na walkę z inflacją. “Poza obligacjami Narodowego Banku Polskiego emitowanymi w wysokości inflacji, proponujemy zniesienie podatku Belki. Chcemy zdjąć nadmiar gorącego pieniądza z rynku, żebyśmy mieli możliwość odzyskania sterowności polityki pieniężnej. Tylko wtedy polityka NBP będzie sterowna, kiedy rząd nie będzie pozorował walki z inflacją”- mówił Paweł Wojciechowski.  

Paulina Hennig-Kloska zaznaczyła, że nadwyżka pieniędzy na rynku szacowana jest na ponad 200 miliardów złotych. ”Żeby tę nadwyżkę ściągnąć, musimy zachęcić do oszczędzania. Atrakcyjne oprocentowania lokat będzie tym czynnikiem ” - mówiła Paulina Hennig-Kloska. 

“Zawieszenie podatku Belki jest dzisiaj drogą do podniesienia oprocentowania depozytów, a  dzięki temu zachęceniem do oszczędzania i odłożenia wszelkich wydatków, zakupów na lepsze czasy”  - podsumowała Paulina Hennig-Kloska.

 

informacje o firmie

  

informacje o firmie