polityka

Polska 2050 składa projekt ustawy dotyczący osób represjonowanych, które w latach 80. były niepełnoletnie

Warszawa, 29.06.2022 r.

INFORMACJA PRASOWA 

Polska 2050 chce przyznania statusu osoby represjonowanej tym, którzy w latach 80. podejmowali walkę z systemem komunistycznym, ale byli niepełnoletni.

Koło Parlamentarne Polska 2050 złożyło projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Celem projektu jest umożliwienie przyznania statusu osoby represjonowanej osobom, które były represjonowane przed osiągnięciem pełnoletności i wobec których nie zapadły wyroki, a jedynie wydano postanowienia.

“Obecnie ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej wymienia ścisłe ramy w jakich ma się poruszać w swoim orzecznictwie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Te ramy dotyczą wyłącznie zjawisk i represji, jakie mogły zaistnieć wobec osób, które w latach 80. były już pełnoletnie” - mówi Paweł Zalewski, poseł Koła Parlamentarnego Polska 2050. 

Paweł Zalewski zauważa, że ustawa obecnie pomija osoby, które w latach 80. podejmowały świadomą walkę z systemem komunistycznym i które w związku ze swoją działalnością poddawane były konkretnym i dotkliwym represjom, ale nie były wówczas pełnoletnie.

Obowiązująca ustawa uwzględnia wyłącznie wyroki, a nie uwzględnia postanowień, które były wydawane w przypadku osób małoletnich. Często jednak małoletni, tak jak osoby wówczas dorosłe, sądzeni byli z tych samych artykułów ówczesnego Kodeksu karnego.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy małoletni podejmujący w latach 80. walkę z systemem komunistycznym i doświadczający wówczas z tego tytułu represji, nie mogą dziś mieć potwierdzanego statusu osoby represjonowanej, ponieważ ówczesne sądy komunistyczne nie wydawały wobec nich wyroków, a jedynie postanowienia. 

Treść projektu ustawy: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-924-2022/$file/9-020-924-2022.pdf

informacje o firmie

  

informacje o firmie