energetyka

Stoen Operator podsumowuje 2021 r. w raporcie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

27.06.2022 | Stoen Operator

Rok 2021 upłynął pod znakiem rekordowego poziomu produkcji oraz zużycia energii elektrycznej w Polsce — wynika z danych przedstawionych w raporcie PTPiREE „Energetyka Dystrybucja Przesył”. Stoen Operator prezentuje w nim największe realizacje oraz wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom Warszawy i okolic w minionym roku. 

W 2021 roku warszawski Operator zakończył, trwający od 2019 roku, proces integracji z Grupą E.ON i  zmieniła nazwę z innogy Stoen Operator na Stoen Operator. Firma kontynuowała jednocześnie swoje działania, inwestując w rozwój sieci oraz wdrażając innowacyjne, cyfrowe rozwiązania, co jest jednym z jej strategicznych kierunków rozwoju.

2021 rok w liczbach

W 2021 roku inwestycje Stoen Operator w przyłączenia do sieci średniego i niskiego napięcia wyniosły 93 mln zł. Na rozwój i modernizację sieci średniego napięcia firma przeznaczyła 15 mln zł, zaś w sieć wysokiego napięcia zainwestowała kolejnych 75 mln zł. Stoen Operator zawarł 1 265 umów o przyłączenie do sieci i przyłączył 4 003 mikroinstalacje i OZE o sumarycznej mocy 32,7 MW.

Najważniejsze inwestycje oraz współpraca z samorządami

Warszawski OSD zrealizował trzy wysokonakładowe projekty inwestycyjne. Znacząco zwiększyły one potencjał infrastruktury sieci elektroenergetycznej. Najważniejszym z nich było uruchomienie dystrybucyjnej stacji elektroenergetycznej Towarowa zlokalizowanej w warszawskiej dzielnicy Wola. Jest ona jednym z największych i najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w Polsce.

Spółka systematycznie rozwijała inteligentną sieć i wprowadzała innowacje w obszarze transformacji cyfrowej. Jej działania koncentrowały się głównie na automatyzacji procesów do rozwiązań Przemysłu 4.0. Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców Warszawy i okolic wymagały także bliskiej współpracy z samorządami i gestorami sieci. Umożliwiła ona realizację m.in. przebudowy Placu Pięciu Rogów czy ulicy Tawułkowej i Liliowej.

Stoen Operator, będąc dostawcą energii elektrycznej dla ponad miliona odbiorców w Warszawie i jej okolicach, priorytetowo traktuje zadania związane z odpowiedzialnością społeczną. W raporcie PTPiREE znalazło się zatem także podsumowanie wszystkich charytatywnych inicjatyw organizowanych przez Fundację E.ON w Polsce.

Dystrybucja i przesył energii elektrycznej w ujęciu krajowym

Z danych zaprezentowanych w tegorocznym raporcie wynika, że 2021 rok był rekordowy pod wieloma względami. Zużycie energii elektrycznej wyniosło 180,1 TWh, a jej produkcja sięgnęła 179,4 TWh. W ciągu 12 miesięcy przyłączono również prawie 400 tys. nowych prosumentów.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej informuje także, że w ubiegłym roku polscy operatorzy elektroenergetyczni wydali na inwestycje ponad 7,2 mld zł. Efektem tego jest m.in. ponad 2 tys. nowych stacji elektroenergetycznych oraz ponad 7 tys. kilometrów nowych linii (wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia wyniósł 29 proc.). Pozostałe dane i wskaźniki dot. podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce dostępne są w najnowszym raporcie „Energetyka Dystrybucja Przesył” autorstwa PTPiREE.

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

załączniki

więcej z kategorii energetyka

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.