sprawy społeczne nauka/edukacja/szkolenia

Stypendia, praktyki, materiały dydaktyczne: 1900 uczniów kończy rok szkolny wspierany przez KGHM

24.06.2022 | KGHM Polska Miedź
Miedziowa Spółka w mijającym roku szkolnym przekazała materiały dydaktyczne, wyposażenie pracowni i sprzęt elektroniczny wszystkim szkołom objętym swoim patronatem. W oddziałach spółki odbywały się praktyki, na które zgłoszono blisko 300 osób, a aż 173 uczniów wyróżniono stypendiami i upominkami. KGHM podsumowuje kolejny rok szkolny programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej”. To jeden z kluczowych projektów Spółki wspierających szkolnictwo i rozwój kompetencji.

W klasach patronackich 9 szkół Zagłębia Miedziowego kształcili się uczniowie zarówno techników, jak i szkół branżowych I stopnia. Młodzież uczyła się w zawodach m.in. elektryka, technika elektronika, mechatronika, operatora zespołu maszyn i urządzeń przeróbczych czy technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.

Każda z ponad 1900 osób miała dostęp do materiałów dydaktycznych i merytorycznej pomocy pracowników Spółki, najlepszych uczniów wyróżniono stypendiami.

Gratulacje za wyniki w nauce wszystkim uczniom przekazał prezes zarządu KGHM, Marcin Chludziński:

W KGHM mówimy, że „Przyszłość jest z miedzi”, a Wy, absolwenci zawodów technicznych jesteście na „wagę złota”. Gratuluję Wam wszystkim, a w szczególności absolwentom projektu Kompetentni w branży górniczo-hutniczej, sukcesów w roku szkolnym oraz ukończenia szkoły średniej.”

Wsparcie miedziowej spółki obejmuje działania dedykowane bezpośrednio uczniom, szkołom i nauczycielom – mijający rok szkolny przebiegał pod hasłem „Wszystko zaczyna się od Mistrza!”. W tym roku po raz pierwszy dla szkół patronackich zorganizowano także jednodniową olimpiadę sportową pod nazwą Kompetentny PogChamp, która zgromadziła setki uczestników.

Uczniowie klas patronackich mają także realną szansę na karierę w Polskiej Miedzi. Pierwsi absolwenci programu „Kompetentni w branży” już pracują w oddziałach KGHM.

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie