nowe produkty/usługi ekonomia/biznes/finanse

Pekao Leasing podpisał nową umowę kredytu z Bankiem Rozwoju Rady Europy, zabezpieczoną gwarancją Banku Pekao. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

23.06.2022 | Bank Pekao SA

Pekao Leasing, spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., podpisała z Bankiem Rozwoju Rady Europy umowę kredytową o wartości 200 mln EUR. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie – w formie leasingu na konkurencyjnych warunkach – inwestycji i rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w Polsce. Umowa została zabezpieczona gwarancją, której udzielił Bank Pekao S.A.

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB) od wielu lat ułatwia dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w państwach członkowskich Rady Europy. Instytucja ma obecnie 42 kraje członkowskie. Polska przystąpiła do CEB w 1998 roku i obecnie znajduje się w grupie 22 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, które są beneficjentami zwiększonej skali inwestycji CEB.

Obecna umowa jest już szóstą podpisaną przez CEB z Grupą Pekao i piątą umową z Pekao Leasing. Łączna kwota zawartych umów kredytu sięga 700 mln EUR.

- Grupa Pekao konsekwentnie wspiera polskich przedsiębiorców. Zapewnienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do preferencyjnego źródła finansowania nabiera kluczowego znaczenia dla ich rozwoju i konkurencyjności, szczególnie w trudnym otoczeniu rynkowym, z jakim aktualnie zmagają się firmy w Polsce i Europie – powiedziała Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialna za Pion Bankowości Przedsiębiorstw i Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing.

Podpisana dzisiaj umowa kredytu będzie współfinansować kwalifikujące się inwestycje podejmowane przez polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa za pośrednictwem Pekao Leasing, takie jak zakup środków trwałych i urządzeń produkcyjnych niezbędnych do ich podstawowej działalności. Szczególny nacisk kładziony jest na inwestycje proekologiczne.

Finansowanie ze wsparciem CEB ma na celu przyczynienie się do tworzenia i zachowania stałych oraz sezonowych miejsc pracy. Pomoże małym i średnim firmom w podejmowaniu nowych inwestycji, zwiększaniu skali działalności i utrzymaniu konkurencyjności. Promuje ponadto przedsiębiorczość kobiet, przeznaczając sporą część finansowania na firmy prowadzone przez kobiety.

- Współpraca Grupy Pekao z CEB trwa od 2015 roku. Nowa umowa jest kolejnym dowodem wzajemnego zaufania obu instytucji. Zgodnie z mandatem CEB i warunkami umowy znacząca część środków wesprze przedsiębiorstwa należące do kobiet i kierowane przez kobiety. Finansowane inwestycje spełniać będą ponadto cel poprawy efektywności energetycznejmówił Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej.

Z kredytu powinny też skorzystać polskie start-upy. Oczekuje się, że największy udział beneficjentów stanowić będą mikro i małe przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz mające do 10 mln EUR obrotu lub aktywów ogółem.

- Pekao Leasing ma bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Jest to już nasza piąta umowa o finansowanie zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Koncentrujemy się na finansowaniu inwestycji w segmentach mikro i MŚP, zwłaszcza w obszarze maszyn i urządzeń. Obserwując wzrost produkcji przemysłowej jak również finansowania udzielanego klientom Pekao Leasing w ostatnich kwartałach, jesteśmy przekonani, że środki z CEB zasilając polskich przedsiębiorców, wskazują dobry kierunek rozwoju i wspierają inwestycje w celu tworzenia i zachowania miejsc pracy, jak również obniżenia emisji i energochłonności produkcji podkreślił Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu Pekao Leasing.  

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy tym kredytem wspierać małe i średnie firmy oraz promować przedsiębiorczość w Polsce powiedział Carlo Monticelli, Gubernator CEB. - Biorąc pod uwagę wielkość polskiego sektora MŚP, spodziewamy się, że nasza pomoc finansowa przyczyni się do wzmocnienia odporności gospodarki kraju oraz ogólnego wzrostu i dobrobytu.

Mając na uwadze wpływ pandemii Covid-19 oraz wojny w Ukrainie na działalność polskich firm, dla wielu z nich leasing może być dogodną formą długoterminowego finansowania inwestycyjnego. Podpisana właśnie umowa ma pomóc firmom w jego skutecznym uzyskaniu.

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Biuro Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 270 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,1 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

załączniki

więcej z kategorii nowe produkty/usługi

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Biuro Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 270 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,1 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.