ekonomia/biznes/finanse

Grupa OPONEO.PL: Przychody za I kwartał 2022 roku wyniosły 275,9 mln i wzrosły o 8,4%

24.05.2022 | Oponeo

W I kwartale 2022 roku Grupa OPONEO.PL uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 275 927 tys. zł wobec 254 526 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost przychodów o 8,41% został zrealizowany mimo spowolnienia gospodarczego w kraju i na świecie wywołanego między innymi przez wojnę na Ukrainie i kryzys na rynku energetycznym.

Przychody z transakcji krajowych wyniosły 215 407 tys. zł wobec 206 079 tys. zł wygenerowanych przychodów w I kwartale 2021 roku (wzrost o 4,53%). Udział sprzedaży krajowej w przychodach ogółem wyniósł 78,07%. Przychody ze sprzedaży zagranicznej wyniosły 60 520 tys. zł wzrastając o 24,92% w porównaniu z przychodami z I kwartału 2021 roku.

Największy udział (82%) w przychodach Grupy stanowiły przychody ze sprzedaży opon, felg i drobnych akcesoriów samochodowych. Od początku roku do końca marca 2022 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała w sumie 677 tys. sztuk opon oraz 37,3 tys. sztuk felg zarówno aluminiowych jak i stalowych.

W I kwartale 2022 roku sprzedaż opon letnich wzrosła o 3,7%, a sprzedaż opon całorocznych została utrzymanym na tym samym poziomie jak sprzedaż w I kwartale 2021, natomiast sprzedaż opon zimowych zanotowała spadek o 42,7%.

- Spadek sprzedaży opon zimowych w stosunku do analogicznego poprzedniego okresu, wynikał ze specyficznego I kwartału 2021, gdzie występowało dość mocne przesunięcie sezonowe i sprzedaż opon zimowych była na wyższym poziomie, tworząc wyższą bazę do obecnych wyników – wyjaśnia Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A., Dariusz Topolewski.

Wynik netto za I kwartał 2022 roku wyniósł -2 732 tys. zł wobec -2 404 tys. zł straty netto w I kwartale 2021 roku, zaś wynik z działalności operacyjnej wyniósł -216 tys. zł wobec wyniku -959 tys. zł osiągniętego w I kwartale 2021 roku.

Grupa OPONEO.PL realizuje także sprzedaż przez spółki zależne - elektronarzędzi i narzędzi przez spółkę ROTOPINO.PL S.A. oraz rowerów, części i akcesoriów rowerowych przez spółkę Dadelo S.A.

W I kwartale 2022 roku przychody spółki zależnej ROTOPINO.PL S.A.  wzrosły o 2,75% i wyniosły 29 063 tys. zł, co stanowiło 10,53% przychodów ogółem Grupy Kapitałowej OPONEO.PL.

Przychody spółki zależnej Dadelo S.A. w I kwartale 2022 wynosiły 19 397 tys. zł i wzrosły o 49,23% względem I kwartału ubiegłego roku, stanowiąc 7,03% przychodów ogółem Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za I kwartał 2022 roku.

W 2022 roku Grupa OPONEO.PL będzie kontynuować działania mające na celu umacnianie pozycji rynkowej OPONEO.PL S.A. oraz spółek zależnych – Rotopino.pl .S.A i Dadelo S.A.

-Rozwój e-commerce, który odegrał w ostatnim czasie w światowej gospodarce kluczową rolę w obliczu kryzysu  nadal jest jednym z ważniejszych czynników sprzyjających Grupie. Tempo wzrostu tego kanału w Polsce jest znaczące i jak wskazują prognozy nadal będzie rosło. - mówi Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A., Dariusz Topolewski – Mamy jednak na uwadze konsekwencje trwającego konfliktu zbrojnego, które mogą spowodować spadek siły nabywczej konsumentów chociażby ze względu na wzrost inflacji – podsumowuje Prezes.

Grupa OPONEO.PL nie operuje na rynku rosyjskim i nie ma zlokalizowanej działalności na Ukrainie.

 

kontakt dla mediów
Monika Siarkowska
Relacje Inwestorskie, OPONEO.PL S.A.
Monika Siarkowska

monika.siarkowska@oponeo.pl

tel: +48 52 374 03 94

informacje o firmie

OPONEO.PL S.A. od 2007 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest liderem w sprzedaży internetowej opon na polskim rynku. Spółka oprócz serwisów dedykowanych polskim klientom posiada również ponad 20 sklepów zagranicznych. Marką spółki i jej głównym portalem jest Oponeo.pl. Dodatkowe informacje na stronie www.oponeo.pl.

załączniki

kontakt dla mediów
Monika Siarkowska
Relacje Inwestorskie, OPONEO.PL S.A.
Monika Siarkowska

monika.siarkowska@oponeo.pl

tel: +48 52 374 03 94

informacje o firmie

OPONEO.PL S.A. od 2007 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest liderem w sprzedaży internetowej opon na polskim rynku. Spółka oprócz serwisów dedykowanych polskim klientom posiada również ponad 20 sklepów zagranicznych. Marką spółki i jej głównym portalem jest Oponeo.pl. Dodatkowe informacje na stronie www.oponeo.pl.