budownictwo/nieruchomości

IX Edycja Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie

24.05.2022 | Budimex SA

W dniach 23-29 maja już po raz dziewiąty odbywa się Tydzień Bezpieczeństwa. To największa w Polsce inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach w naszym kraju. Organizatorem akcji jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Do tej pory inicjatywa objęła swoim zasięgiem budowy w 400 różnych lokalizacjach w Polsce i dotarła do ponad 100 000 pracowników budowlanych. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło „Budowa się kończy. Bezpieczeństwo NIGDY!”.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które powstało w 2010 r. to zrzeszenie wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa. Obecnie tworzy je 15 największych generalnych wykonawców budowlanych w Polsce: Budimex, Eiffage, Erbud, Eurovia, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, NDI, Polimex Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep i Warbud.

Nadrzędnym celem Porozumienia pozostaje niezmiennie: zero wypadków na budowach. Pozostałe  priorytety to propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie w kwestii niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz minimalizacja ryzyka i zapobieganie wypadkom. Sygnatariusze chcą to osiągnąć poprzez wdrażanie standardów bezpieczeństwa, w tym wprowadzanie systemowych rozwiązań z dziedziny BHP oraz działalność edukacyjno-szkoleniową. W ramach sojuszu została utworzona platforma wymiany wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, co pozwala na wspólną analizę zdarzeń wypadkowych. Od dziewięciu lat Porozumienie promuje bezpieczną pracę również poprzez Tydzień Bezpieczeństwa, skierowany do wszystkich pracowników budów sygnatariuszy, jak i podwykonawców.

Motyw przewodni tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa to kultura bezpieczeństwa, w szerszym kontekście jako proces, który powinien obejmować wartości, konkretne postawy, spełnianie standardów, ale też edukowanie naszego otoczenia. Znalazło to odzwierciedlenie w haśle towarzyszącym IX edycji akcji „Budowa się kończy. Bezpieczeństwo NIGDY!”.

- Tydzień bezpieczeństwa to zwieńczenie naszych całorocznych wysiłków. Wszyscy ciężko pracujemy po to, aby podnosić standardy i poziom bezpieczeństwa na budowach. Wymaga to zmiany sposobu myślenia i nowych umiejętności związanych z organizacja pracy, gdyż często sam pracownik, który ulega wypadkowi mógłby temu wypadkowi zapobiec. Bezpieczeństwo na polskich budowach w ciągu ostatnich lat bardzo się zmieniło. Wszyscy wkładają w to bardzo dużo wysiłku, szczególnie firmy zrzeszone w Porozumieniu Bezpieczeństwa dla Budownictwa, które wdrażają wspólne procedury i rozwiązania - mówi Michał Wasilewski, Dyrektor Koordynujący Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

- Budimex realizuje w Tygodniu Bezpieczeństwa działania skierowane do naszej kadry. Uświadamiamy naszych pracowników o ich obowiązkach, jak i przypominamy im jak organizować budowę bezpiecznie, dla nich i dla naszych podwykonawców. Najważniejszą zasadą na budowie dla każdego pracownika jest zadbać o swoje bezpieczeństwo. Uczymy naszych pracowników i zachęcamy ich do tego, by bezpiecznie organizowali swoją pracę. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność – mówi Tomasz Janowiak, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Pracy Budimex SA.

- To już dziewiąta edycja Tygodnia Bezpieczeństwa w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę naszym pracownikom, ale również pracownikom od Inwestora i naszym podwykonawcom, że bezpieczeństwo jest ważne nie tylko w miejscu pracy, ale także poza nim. O bezpieczeństwie powinniśmy pamiętać także w czasie wolnym, w czasie dojazdu do pracy i powrotu do domu. Na naszych budowach organizujemy szereg aktywności dla naszych pracowników, a także podwykonawców. Nasi pracownicy najchętniej biorą udział w aktywnościach które są związane z praktyką. To praktyka czyni mistrza. – mówi Monika Misterska – Kowalska, Specjalista ds. BHP Warbud SA.

Podobnie jak latach ubiegłych akcja obejmie wszystkie budowy członków Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie na terenie całej Polski. Świadomość bezpieczeństwa wśród pracowników będzie budowana poprzez prelekcje, pokazy i rozmowy. W przygotowanej specjalnie na Tydzień Bezpieczeństwa „Księdze Pomysłów” znalazły się propozycje aktywności, które można przeprowadzić na terenie budów sygnatariuszy Porozumienia. Wśród zaproponowanych  działań z zakresu BHP znaleźć możemy m.in. treningi i zabezpieczenia do prac na wysokości, warsztaty stanowiskowe podnoszące poziom wiedzy w kwestii potencjalnych zagrożeń, sposobów ich eliminacji oraz zasad prawidłowego zachowania podczas pracy, a także ćwiczenia gimnastyczne, przegląd narzędzi czy szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Według danych z raportu Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wynika, że w ciągu 10 lat działalności organizacji blisko dwukrotnie, z 8684 do 4743, zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach na budowach w Polsce. W branży budowlanej jest dziś czterokrotnie mniej wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych niż przed dekadą. Duża w tym zasługa stowarzyszenia największych firm budowlanych w Polsce, które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Tydzień Bezpieczeństwa wpierają najważniejsze instytucje branżowe: Główny Inspektorat Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Zawodowy Budowlani, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Solidarność – Krajowy Sekretariat Budownictwa. Partnerami Porozumienia są Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego i Polska Izba Gospodarcza Rusztowań.

kontakt dla mediów
Michał Wrzosek
Rzecznik Prasowy, Budimex
Michał Wrzosek

michal.wrzosek@budimex.pl

tel: (+48) 22 623 61 12

informacje o firmie

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

załączniki

więcej z kategorii budownictwo/nieruchomości

kontakt dla mediów
Michał Wrzosek
Rzecznik Prasowy, Budimex
Michał Wrzosek

michal.wrzosek@budimex.pl

tel: (+48) 22 623 61 12

informacje o firmie

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl