technologie ekonomia/biznes/finanse

Łukasiewicz z misją na X polsko-tajwańskich konsultacjach gospodarczych

Wizyta w Tajpej zainicjowała polsko-tajwańską współpracę w dziedzinie półprzewodników. Wspólne prace badawczo-rozwojowe będą prowadzone dalej w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki. 

 

Na mocy porozumienia zawartego między Instytutem Techniki Przemysłowej (ITRI) na Tajwanie a Centrum Łukasiewicz obie strony zobowiązały się do prowadzenia technologicznych prac badawczo-rozwojowych dotyczących przyrządów półprzewodnikowych na bazie azotku galu dla elektroniki wysokich mocy i wysokich częstotliwości.

- Tajwan to światowy lider w produkcji półprzewodników. Natomiast Polska jest jednym z europejskich liderów w produkcji części dla sektora motoryzacyjnego. Połączenie potencjałów w tych obszarach stanowi znakomitą okazję do nawiązania i umocnienia wzajemnej współpracy, która może przynieść korzyści naukowe i biznesowe obu państwom. Podpisane dzisiaj porozumienie zakłada rozpoczęcie prac nad projektami B+R z obszaru wykorzystania technologii GaN w elektromobilności  - powiedział Jakub Kaczmarski.

Sieć Badawcza Łukasiewicz już od dawna inwestuje w najnowocześniejszą infrastrukturę mikroelektroniczną, która ułatwia rozwój  przemysłu półprzewodnikowego. Zwiększanie potencjału w tej dziedzinie to tylko jedno z działań, które podejmujemy w celu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Utworzenie polsko-tajwańskiej grupy roboczej ds. półprzewodników pozwoli oszacować i zwiększyć potencjał dwustronnej współpracy w tym obszarze.

W ramach Polsko-Tajwańskiego Forum Inwestycyjnego potencjał do współpracy z Łukasiewiczem zaprezentowany został 36 tajwańskim firmom z sektora wysokich technologii, w tym TSMC, Acer, Realtek.

Przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz był członkiem rządowej delegacji, która uczestniczyła w konsultacjach gospodarczych oraz w forum inwestycyjnym i  licznych spotkaniach z przedstawicielami tajwańskiego biznesu i nauki. Na miejscu był również Piotr Cywiński, z Łukasiewicz - IMiF. W wyjeździe na Tajwan brali udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Na czele delegacji stał wiceminister Grzegorz Piechowiak, Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych.

 

 

informacje o firmie
informacje o firmie