ekonomia/biznes/finanse

Rynki finansowe - perspektywy ekonomiczne w najbliższych miesiącach

Inflacja zostanie z nami na dłużej – oceniają ekonomiści ZPF. Co więcej, walka z inflacją skutkować będzie spowolnieniem gospodarczym oraz wzrostem bezrobocia i tym samym wzmagać będzie negatywne efekty rosnących kosztów finansowania dla spłacalności zobowiązań finansowych. Komitet Ekonomiczny Związku Przedsiębiorstw Finansowych opublikował „Perspektywy ekonomiczne 2022”.

Wobec wzrostu stóp procentowych klienci banków stanęli pod presją rosnących kosztów swoich zobowiązań finansowych. Wzrosty rat odsetkowych dotkną budżetów wszystkich osób fizycznych oraz przedsiębiorców korzystających z finansowania dłużnego, niezależnie od momentu jego zaciągnięcia. Wskaźnik WIBOR 3m, przekraczając 5%, osiąga poziomy ostatnio notowane w 2012 roku. Stopniowe podwyższanie WIBORu w ostatnich kilku miesięcy spowodowało, że podstawowa stopa referencyjna dla kredytów i obligacji znajduje się na poziomie aż trzykrotnie wyższym niż w latach 2015–2020.

W ostatnich latach średnie wynagrodzenia w Polsce rosły w tempie szybszym niż ceny. Jednak wkrótce może to ulec zmianie. Jeśli tak się stanie, to średni dochód po odjęciu wydatków wpisanych „na sztywno” w domowych budżetach osób zadłużonych może ulec pomniejszeniu i tym samym nie da szansy na powodowane inflacją zwiększenie spłat zobowiązań. Co więcej, nieunikniony w sytuacji schładzania gospodarki wzrost bezrobocia także wpłynie na obniżenie dochodu rozporządzalnego ogółu osób zadłużonych. Nie jest to dobra wiadomość także dla branży zarządzania wierzytelnościami.

- 2022 to rok, w którym inflacja nie będzie pomagać sektorowi zarządzania wierzytelnościami i negatywnie odczują ją zarówno inwestorzy, jak i serwiserzy. Podążające za zrealizowanymi już oraz oczekiwanymi podwyżkami stóp procentowych wzrosty WIBOR bezpośrednio poskutkowały rosnącymi kosztami finansowania silnie uzależnionej od długu branży. Pozyskiwanie nowego oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia stało się istotnie droższe już w IV kwartale 2021 r., a ten negatywny trend tylko będzie się pogłębiał w 2022 r. – mówi Borys Drajczyk, Chief Investment and Technology Officer EOS Poland, Członek Komitetu Ekonomicznego ZPF.

Panująca obecnie na rynkach finansowych niepewność związana z przyszłymi działaniami RPP dodatkowo podsycana jest przez ryzyka związane z konsekwencjami agresji Rosji na Ukrainę. Częściowe zmniejszenie tej niepewności będzie możliwe, gdy RPP ogłosi zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych oraz skutecznie przekona rynki finansowe, że będzie się wywiązywać z takiej deklaracji. Wydaje się zatem, że osiągnięcie stabilności warunków finansowań i refinansowań w pierwszej połowie bieżącego roku byłoby pozytywnym zaskoczeniem.

Więcej informacji i cały raport:

https://zpf.pl/pliki/raporty/raport-perspektywy-ekonomiczne_2022.pdf

kontakt dla mediów
Związek Przedsiębiorstw Finansowych
ZPF

media@zpf.pl

tel: +48 58 302 92 05

informacje o firmie

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu, jest także organizatorem cyklicznych kongresów i innych inicjatyw dla braży finansowej.

załączniki

kontakt dla mediów
Związek Przedsiębiorstw Finansowych
ZPF

media@zpf.pl

tel: +48 58 302 92 05

informacje o firmie

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniejsza nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, platformy crowdfundingowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów RP oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu, jest także organizatorem cyklicznych kongresów i innych inicjatyw dla braży finansowej.