ekonomia/biznes/finanse

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku

14.04.2022 | Ericsson Sp. z o.o.

Podsumowanie pierwszego kwartału:

  • Sprzedaż organiczna Grupy wzrosła o 3% r/r, na co główny wpływ miała aktywność działu Networks w Ameryce Północnej oraz w Europie i Ameryce Łacińskiej. Zaraportowana sprzedaż wyniosła 55,1 (49,8) mld SEK
  • Zaraportowana marża brutto wyniosła 42,3% (42,8%) pod wpływem proaktywnych inwestycji odnośnie łańcucha dostaw w dziale Networks. Marża brutto czwartego kwartału wyniosła 43,2%.
  • W związku z bezterminowym zawieszeniem działalności w Rosji utworzono rezerwę na utratę wartości aktywów w wysokości -0,9 mld SEK. Zostało to zaksięgowane jako pozostałe koszty operacyjne w segmencie Networks. Około jedna trzecia tej kwoty wpłynie na przepływy pieniężne. 
  • EBIT wyniósł 5,9 mld SEK z marżą EBIT 10,7% z wyłączeniem rezerw i rewaluacji inwestycji Ericsson Ventures w wysokości -0,3 mld SEK. Zraportowany EBIT wyniósł 4,7 (5,3) mld SEK.
  • EBIT wyniósł 6,1 mld SEK z marżą EBIT 11,0% z wyłączeniem rezerwy i rewaluacji inwestycji Ericsson Ventures. Zgłoszony EBIT wyniósł 4,9 (5,5) mld SEK. 
  • Marża EBIT w dziale Networks, po wyłączeniu rezerwy dotyczącej Rosji, wyniósl 18,7%. Na EBIT negatywnie wpłynęły terminy sprzedaży oprogramowania w ramach dużego kontraktu, a także zwiększone środki na badania i rozwój. Raportowana marża EBIT wyniosła 16,6% (20,0%).
  • Sprzedaż organiczna w Emerging Business and Other wzrosła o 15% r/r dzięki Cradlepoint.
  • Zaraportowany dochód netto wyniósł 2.9 (3.2) mld SEK.
  • Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły -1.7 (1.6) mld SEK, na co wpływ miało proaktywne gromadzenie zapasów w celu zapewnienia odporności łańcucha dostaw. Środki pieniężne netto 31 marca 2022 r. wyniosły 65,2 mld SEK w porównaniu z 43,0 mld SEK z 31 marca 2021 r.

 

mld SEKQ1
2022
Q1
2021
zmiana
r/r
Q4
2021
zmiana
r/r
Sprzedaż netto55.149.811%71.3-23%
 Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe3%
Marża brutto42.3%42.8%43.2%
EBIT 4.75.3-10%11.9-60%
marża EBIT 8.6%10.6%16.6%
Zysk netto2.93.2-8%10.1-71%
EPS diluted, SEK 0.880.96-8%3.02-71%

Measures excl. restructuring charges[1]
Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych42.3%42.9%43.5%
EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych4.85.3-10%12.3-61%
marża EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych8.7%10.7%17.3%
Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciam -1.71.613.5
Środki pieniężne netto na koniec okresu65.243.052%65.8-1%

 

Pełny raport: https://www.ericsson.com/en/press-releases/2022/4/ericsson-reports-first-quarter-results-2022 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

Podsumowanie pierwszego kwartału:

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.facebook.com/ericssonpolska

załączniki

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

Podsumowanie pierwszego kwartału:

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.facebook.com/ericssonpolska