sprawy społeczne ekonomia/biznes/finanse

Oświadczenie Zarządu PZPTS w związku z aktualną sytuacją w Ukrainie

16.03.2022 | PZPTS

Zarząd Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych wyraża głębokie zaniepokojenie inwazją sił zbrojnych Rosji na teren suwerennego państwa, jakim jest Ukraina. Stawia to polskie podmioty w szczególnie trudnej sytuacji, gdy jeden z sąsiadów naszego kraju najechał na terytorium kolejnego sąsiada.

Zachęcamy zarówno firmy członkowskie naszej Organizacji jak również wszystkich przetwórców tworzyw sztucznych do działań na rzecz wsparcia osób, które w wyniku działań wojennych zostały zmuszone do porzucenia swoich miejsc zamieszkania, szukając schronienia w naszym kraju.

Dysponujemy informacjami, że część firm zrzeszonych w PZPTS już podjęło działania zmierzające do udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w ostatnich dniach przybyli do naszego kraju.

Wiemy również, że część firm członkowskich podjęła decyzję o maksymalnym ograniczeniu kontaktów handlowych z Rosją oraz Białorusią – z oczywistych przyczyn.

Zachęcamy firmy zrzeszone w PZPTS, jak również wszystkie pozostałe podmioty z branży tworzyw sztucznych do podobnych działań zarówno w zakresie pomocy dla imigrantów, w tym możliwości ich zatrudnienia, jak również ograniczenia współpracy i wymiany handlowej z krajami, które są zaangażowane w inwazję zbrojną na Ukrainę.

W imieniu Zarządu,

Tadeusz Nowicki

Prezes Zarządu PZPTS

Warszawa, 16.03.2022

kontakt dla mediów
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

office@tworzywa.org.pl

tel: +48 22 828 04 13

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

office@tworzywa.org.pl

tel: +48 22 828 04 13

informacje o firmie