sprawy społeczne

Rekordowy 2021 rok dla CS WOT

 

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej (CS WOT) w Toruniu przeprowadziło rekordową liczbę kursów. W ramach zorganizowanych 92 edycji kursów Centrum przeszkoliło ponad 1600 żołnierzy WOT, co w stosunku do 2020 roku pozwoliło na ponad dwukrotne zwiększenie możliwości szkoleniowych CS WOT (Kurs przygotowujący WOT do wsparcia Straży Granicznej, Kurs Działań Niekonwencjonalnych w WOT).

"Rok 2021 był dla naszego Centrum czasem bardzo dynamicznego rozwoju. Względem poprzednich lat utworzyliśmy ponad dziesięć nowych kursów chociażby z zakresu przygotowania żołnierzy do działań przygranicznych czy też hipotermii. Wyjątkowym momentem minionego roku było wręczenie Centrum sztandaru, który jest najwyższym aktem zaufania społeczeństwa Kujaw i Pomorza oraz jednym z przejawów kultywowania tradycji Oręża Polskiego." - powiedział płk Edward Chyła, komendant CS WOT.

O tym, że Centrum Szkolena WOT dynamicznie się rozwija najlepiej świadczą liczby. W 2019 roku zorganizowano tutaj cztery kursy, w których przeszkolono 80 osób. W 2020 roku, pomimo pandemii COVID-19 było to już 36 edycji kursów, prowadzonych z wykorzystaniem różnych metod nauczania, w których udział wzięło blisko 700 żołnierzy. Natomiast w 2021 roku Centrum zorganizowało 92 edycje kursów, w których przeszkolono ponad 1600 osób (Kurs przywództwa w CS WOT, Kurs Force Protection w CS WOT).

"W CS WOT staramy się nie patrzeć za siebie i dalej analizujemy potrzeby szkoleniowe Wojsk Obrony Terytorialnej, aby na bieżąco rozwijać dotychczasowe kursy i szkolenia, a także przygotowywać nowe. W naszych planach na nowy rok jest przygotowanie między innymi kursów operatorów bezzałogowych statków powietrznych FlyEye czy też rozwinięcie szkolenia przygotowującego żołnierzy do działania z innymi służbami mundurowymi w ochronie granicy." – dodał płk Edward Chyła.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. Trzaska w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej (Kurs doskonalący strzelców wyborowych WOT, Pierwszy kurs saperski w CS WOT).

kontakt dla mediów
ppor. Krzysztof WÓJCIK
Oficer Prasowy Centrum Szkolenia WOT, Wojska Obrony Terytorialnej
ppor. Krzysztof WÓJCIK

cswot.rzecznik@ron.mil.pl

tel: 794 261 146

informacje o firmie

ppor. Krzysztof Wójcik
Oficer prasowy Centrum Szkolenia WOT

załączniki

więcej z kategorii sprawy społeczne

kontakt dla mediów
ppor. Krzysztof WÓJCIK
Oficer Prasowy Centrum Szkolenia WOT, Wojska Obrony Terytorialnej
ppor. Krzysztof WÓJCIK

cswot.rzecznik@ron.mil.pl

tel: 794 261 146

informacje o firmie

ppor. Krzysztof Wójcik
Oficer prasowy Centrum Szkolenia WOT