nowe produkty/usługi ekonomia/biznes/finanse

UNIQA TFI z funduszem surowcowym

  • UNIQA Akcji Rynku Złota to nowy fundusz w ofercie UNIQA TFI
  • To pierwszy fundusz inwestycyjny w ofercie powiązany z rynkiem surowców
  • Nowy fundusz będzie koncentrował się na akcjach spółek z sektora wydobycia złota

 

UNIQA Akcji Rynku Złota to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez klientów, którzy poszukują nowych rozwiązań, dzięki którym jeszcze efektywniej mogą zarządzać swoim majątkiem. W dobie wysokiej inflacji i niskiego oprocentowania depozytów, klienci oczekiwali, że taki fundusz dołączy do oferty UNIQA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

- Rynek złota jest bardzo trudny do prognozowania w długim terminie. Wydaje się jednak, że obecne warunki rynkowe, jak wysoka inflacja czy wyższe ryzyko na rynku tworzą korzystne otoczenie rynkowe dla notowań złota. Złoto często jest traktowane przez inwestorów jako aktywo, które stanowi zabezpieczenie przed rosnącą inflacją. Dobrze zachowuje się także w okresach dużej niepewności rynkowej – mówi Rafał Grzeszyk, młodszy zarządzający funduszami, Departament Zarządzania Aktywami UNIQA TFI

To pierwszy fundusz inwestycyjny w ofercie UNIQA TFI powiązany z rynkiem surowców. Nie inwestuje bezpośrednio w złoto, ale w akcje spółek, których cena w dużej części zależy od ceny złota. Tym samym wyniki funduszu są mocno powiązane ze zmianą ceny złota. Fundusz nie ma oficjalnego benchmarku, jednak punktem odniesienia przy wyborze spółek do portfela będzie indeks „NYSE Arca Gold Miners”. To co będzie odróżniać strategię od czystego replikowania indeksu to założenie, że fundusz będzie inwestował tylko w akcje spółek notowane na rynkach OECD, w tym przede wszystkim Kanadzie, USA, Australii, Wielkiej Brytanii. Zdaniem zespołu zarządzających w UNIQA TFI, ryzyko polityczne związane z inwestowaniem w spółki, notowane na rynkach OECD jest niższe. Dodatkowo spółki z tego obszaru przestrzegają wyższych standardów ładu korporacyjnego, co w długim terminie powinno pozytywnie wpływać na wyniki funduszu.

Opłaty w funduszu są zróżnicowane w zależności od kategorii jednostek. W przypadku flagowych produktów emerytalnych, jakim są Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) roczna opłata za zarządzanie wynosi zaledwie 0,5 proc. Dodatkowo UNIQA TFI nie pobiera opłaty za wyniki.

- Wierzymy, że kluczem do dobrych wyników inwestycyjnych jest systematyczność. Naszych klientów zachęcamy więc do systematycznego inwestowania za pomocą programów emerytalnych, takich jak IKZE czy IKE, które dodatkowo oferują duże korzyści podatkowych dla inwestorów. Koniec roku to doskonała okazja dla wszystkich spóźnialskich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do założenia IKZE czy IKE, aby nie stracić benefitów podatkowych przysługujących inwestorom w bieżącym roku – dodaje Grzeszyk.

Nowy fundusz surowcowy to dopełnienie kompleksowej oferty UNIQA TFI. Jak każdy fundusz surowcowy oparty na złocie, powinien stanowić uzupełnienie portfela inwestycyjnego, a nie jego bazę.

UNIQA TFI oferuje produkty inwestycyjne oraz produkty emerytalne: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Na koniec listopada aktywa w zarządzaniu wyniosły 7,1 mld zł.

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2020 roku zakłady ubezpieczeń działające obecnie pod marką UNIQA tworzyły 5. co wielkości grupę ubezpieczeniową w Polsce pod względem przypisu składki, którego łączna wartość wyniosła prawie 4 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,6 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Obsługują 5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce. Z kolei  UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2020 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 16,3 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

 

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2020 r. Grupa UNIQA zebrała 5,6 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

załączniki

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2020 roku zakłady ubezpieczeń działające obecnie pod marką UNIQA tworzyły 5. co wielkości grupę ubezpieczeniową w Polsce pod względem przypisu składki, którego łączna wartość wyniosła prawie 4 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,6 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Obsługują 5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce. Z kolei  UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2020 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 16,3 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

 

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2020 r. Grupa UNIQA zebrała 5,6 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com