ekonomia/biznes/finanse

EFL zakończył drugą sekurytyzację wierzytelności

04.11.2021 | EFL

Europejski Fundusz Leasingowy z sukcesem zakończył drugą sekurytyzację portfela wierzytelności leasingowych o wartości blisko 2,2 mld zł.  Transakcja jest jedną z największych tego typu na polskim rynku w ostatnich latach. Spółka EFL Lease ABS 2021-1 DAC (SPV) wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,7 mld zł, które zostały nabyte przez Europejski Bank Inwestycyjny i ING Bank Śląski. W transakcji uczestniczył też Europejski Fundusz Inwestycyjny jako gwarant części obligacji. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działalności leasingowej EFL, wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Doradcami EFL w realizacji programu byli Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz StormHarbour Securities LLP.

W transakcji SPV nabyła od EFL S.A. portfel wierzytelności leasingowych o łącznej wartości 2,2 mld zł, który stanowi zabezpieczenie obligacji o łącznej wartości 1,7 mld zł nabytych przez instytucje finansowe. Program obejmuje umowy leasingu na nowe i używane środki trwałe, takie jak samochody osobowe i ciężarowe, sprzęt i maszyny. Wyemitowane obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej opartej na trzymiesięcznym WIBOR. Wiodącym inwestorem był Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który zakupił obligacje o wartości 0,9 mld zł. Pozostała cześć została objęta gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i nabyta przez ING Bank Śląski.

Już po raz drugi europejscy inwestorzy zaufali marce EFL. Kolejny raz z sukcesem przeszliśmy  próbę wiarygodności, jaką była procedura weryfikacyjna przeprowadzona na wielu płaszczyznach naszej działalności. Od 30 lat prowadzimy biznes skutecznie i stabilnie. Ten fakt został doceniony przez inwestorów, którzy objęli papiery wartościowe. Zawarcie kolejnej transakcji sekurytyzacyjnej pozwoliło nam pozyskać znaczną ilość środków długoterminowych, które w najbliższych miesiącach posłużą do sfinansowania potrzeb naszych klientów” – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL S.A.

 

W całej Europie, w tym również w Polsce, ożywienie gospodarcze nabiera tempa. Jako Grupa EBI, chcielibyśmy by sektor MŚP jak najbardziej skorzystał z tej dynamiki i aktywnie uczestniczył w odbudowywaniu gospodarki po pandemii. Jest to jedno z podstawowych założeń naszego wsparcia inwestycyjnego, widoczne również w transakcji z Europejskim Funduszem Leasingowym.” – powiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 „Cieszymy się, że możemy ponownie wesprzeć EFL w tej istotnej transakcji. Leasing jest bardzo ważnym sposobem finansowania polskich MŚP, a naszym celem jest ułatwienie im dostępu do niezbędnych środków” -  dodał Alain Godard, dyrektor generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, należącego do Grupy EBI.

Transakcja ma 3-letnią strukturę odnawialną, co oznacza, że ​​spłacona część portfela sekurytyzowanego może zostać zastąpiona nowymi należnościami leasingowymi. Ostateczny termin wykupu obligacji uzależniony jest od faktycznej stopy spłaty wierzytelności po upływie 3-letniego okresu odnawialnego.

 „Od wielu lat EFL konsekwentnie dywersyfikuje swoje źródła finansowania, współpracując z partnerami lokalnymi i europejskimi. Doceniamy ich wsparcie zwłaszcza teraz, gdy pozyskanie finansowania w niepewnym okresie post-covidowym jest niezwykle ważnym elementem dalszego rozwoju polskich przedsiębiorców. Cieszymy się z kolejnej udanej współpracy z EBI, którego udział umożliwił poprawę warunków finansowych transakcji, co z kolei przełoży się na niższe koszty leasingu dla przedsiębiorców z sektora MŚPpowiedziała Eva Hoglund, członek zarządu  EFL S.A.

„Bardzo się cieszymy, że rozwijamy naszą współpracę z Europejskim Funduszem Leasingowym poprzez udział  w drugim już programie sekurytyzacji. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać dalszy rozwój spółki oraz pomagać jej w podejmowaniu kolejnych wyzwań biznesowych. Zespołowi EFL życzymy dalszych sukcesów” – powiedział Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

"Sukces transakcji odzwierciedla solidność portfela oraz zaangażowanie EFL w przygotowanie sekurytyzacji. Jest także świadectwem znaczenia i skuteczności pozyskiwania finansowania w tej formie. Credit Agricole CIB i StormHarbour są bardzo dumne, że po raz kolejny wsparły EFL w realizacji strategicznych celów w zakresie dywersyfikacji funduszy" - powiedzieli Franck Thevenon-Rousseau, dyrektor obszaru sekurytyzacji instytucji finansowych na Europę w Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz Marcos Chazan, dyrektor ds. strukturyzacji i doradztwa w StormHarbour Securities LLP.

Obligacje posiadają rating przyznany przez agencję Fitch na poziomie „AAsf” (perspektywa stabilna) oraz agencję Scope na poziomie „AAA(SF)”. Jako jedna z nielicznych firm leasingowych działających w Polsce EFL S.A. posiada rating przyznawany od 2002 – obecnie nadany przez Fitch na poziomie „A” z perspektywą stabilną.

Poprzedni program sekurytyzacji EFL przeprowadził w 2017 roku.

W ramach przeprowadzonej transakcji spółka celowa nabyła od EFL S.A. portfel wierzytelności leasingowych o wartości 2,2 mld PLN, w oparciu o który zostały wyemitowane obligacje warte 1,8 mld PLN. Papiery dłużne objęły międzynarodowe i krajowe instytucje finansowe. Głównym inwestorem został Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który objął obligacje o wartości 1,1 mld PLN. Partycypacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapewniła bardzo atrakcyjne warunki finansowania transakcji. Wsparcie w formie gwarancji wniósł również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) obejmując nią pozostałą część obligacji, nabytą przez inwestorów prywatnych.

 

kontakt dla mediów
Maja Lidke
Doradca Zarządu ds. PR, Europejski Fundusz Leasingowy SA
Maja Lidke

maja.lidke@efl.com.pl

informacje o firmie
EFL

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i  faktoring. Od 30 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. Business Superbrands 2021, pięciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i trzykrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 265 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Maja Lidke
Doradca Zarządu ds. PR, Europejski Fundusz Leasingowy SA
Maja Lidke

maja.lidke@efl.com.pl

informacje o firmie
EFL

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i  faktoring. Od 30 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. Business Superbrands 2021, pięciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i trzykrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 265 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl