ekonomia/biznes/finanse

Bank Pekao Liderem Finansowania dla Przemysłu

28.10.2021 | Bank Pekao SA

Bank Pekao S.A. został uznany za „Lidera Finansowania dla Przemysłu” w konkursie „Diamenty Top Industry” w 2021 r. Przyznana nagroda świadczy o tym, że bank oferując szerokie spektrum rozwiązań finansowych dla przemysłu, spełnia oczekiwania firm z tego sektora, dzięki czemu mogą się one rozwijać i realizować nowe inwestycje.

Statuetkę „Lidera Finansowania dla Przemysłu” z rąk Grzegorza Słomkowskiego, wiceprezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odebrał wiceprezes Zarządu Banku Jerzy Kwieciński. To znaczące wyróżnienie świadczące o tym, że udział i rola Banku Pekao wspierającego rozwój przemysłu w Polsce jest zauważalna i ważna dla polskich firm z tego sektora.

- Cieszy nas fakt, że Kapituła Konkursu odnotowała zaangażowanie Banku Pekao w rozwój sektora przemysłowego w Polsce, szczególnie w czasach pandemicznych – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. - Naszą rolą, jako jednego z największych banków w kraju, jest pomoc w realizacji inwestycji przemysłowych na dużą skalę. Wpisuje się to w naszą strategię wspierania przemysłowej transformacji Polski. Jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy mimo panującej pandemii, zaburzeń w handlu międzynarodowym, ograniczonej dostępności surowców, komponentów i półproduktów oraz znacznego wzrostu cen podstawowych surowców widzimy, że przemysł dobrze się rozwija, a my dołożyliśmy do tego swoją cegiełkę w postaci dedykowanego finansowania.

Bank Pekao wspiera polski przemysł oferując finansowanie kredytowe, leasingowe i projektowe, a także pomagając przedsiębiorstwom zabezpieczać ryzyko kursu walutowego i stopy procentowej. Działalność Banku Pekao pozwoliła na sfinansowanie wielu nowych inwestycji, powstanie nowych miejsc pracy i zwiększenie stabilności działania licznych polskich przedsiębiorstw.

„Diamenty Top Industry” to prestiżowy konkurs odbywający się od 10 lat, mający na celu uhonorowanie spółek i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny wyróżnili się na polskiej scenie przemysłowej i osiągnęli sukces w nowej rzeczywistości gospodarczej. Ideą Diamentów jest promowanie najnowszych i innowacyjnych technologii poprzez nagrodzenie reprezentantów biznesu wdrażających aktualne trendy oraz rozwiązania finansowe. Konkurs organizowany jest przez Executive Club, organizację biznesową zrzeszającą od 2005 r. przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.

kontakt dla mediów
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.