nowe produkty/usługi internet ekonomia/biznes/finanse

Wszyscy klienci Banku Pekao mogą już korzystać z najnowszej wersji aplikacji PeoPay

28.10.2021 | Bank Pekao SA

Najnowsza wersja aplikacji PeoPay, po okresie testów i pilotażu, jest już dostępna dla wszystkich klientów Banku Pekao S.A. Kolejna odsłona mobilnej aplikacji została przygotowana od początku do końca przez specjalistów z banku, klienci mogą w niej korzystać z nowych modułów takich, jak inwestycje czy notowania. Nowością, która jest w fazie pilotażu, a już wkrótce będzie dostępna dla wszystkich klientów jest możliwość zakupu w aplikacji biletów komunikacji miejskiej oraz opcja opłat parkingowych.

– Przy tworzeniu najnowszej wersji aplikacji wsłuchiwaliśmy się przede wszystkim w opinie naszych klientów, testujących aplikację. W odpowiedzi na ich potrzeby będziemy też dodawać do aplikacji kolejne funkcjonalności i usługi, niekoniecznie związane bezpośrednio z bankowością. Wyzwaniem dla nas, ale zarazem czymś z czego jesteśmy szczególnie dumni było stworzenie  kolejnej wersji PeoPay całkowicie wewnątrz banku, co dało nam elastyczność i uniezależniło od polegania na zewnętrznym partnerze technologicznym – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao. – Najnowsza wersja aplikacji PeoPay jest szybsza, bardziej intuicyjna i już dziś ma nowy moduł inwestycyjny, a także jeszcze sprawniejszy moduł realizacji przelewów. Za kilka tygodni będzie można w niej kupić bilety komunikacji miejskiej i opłacić parking. Ale to na pewno nie koniec zmian.

Bilet na metro, tramwaj czy autobus będzie można kupić w aplikacji bez potrzeby szukania biletomatu lub sklepu. Wystarczy zalogować się do aplikacji PeoPay, wybrać zakładkę „bilety komunikacyjne”, miasto i rodzaj biletu. Obecnie trwa pilotaż systemu, a nowa usługa będzie dostępna dla wszystkich użytkowników już niebawem.

Nowa aplikacja PeoPay  to nowoczesna aplikacja mobilna stworzona w całości przez zespoły Banku Pekao. Prace projektowe wymagały ścisłej współpracy wielu jednostek banku: biznesowych, IT oraz bezpieczeństwa. Wymagania wydajnościowe stawiane przed aplikacjami mobilnymi zostały zaadresowane poprzez zastosowanie najnowszych dostępnych technologii, jakich nie powstydziłby się nowoczesny start-up. Nasi klienci zyskali nową platformę mobilną, która dzięki nowoczesnej architekturze umożliwi szybkie i bezpieczne dodawanie w przyszłości nowych funkcjonalności – mówi Marek Lenz, dyrektor Centrum IT Banku Pekao.

Na koniec września 2021 PeoPay miał blisko 2 miliony aktywnych użytkowników. Szybko rozwijającą się odnogą PeoPay jest aplikacja dla dzieci do 13 roku życia PeoPay KIDS z blisko 60 tys. użytkowników, którzy zgromadzili 44 mln zł depozytów, około 90 proc. z nich ma karty płatnicze.

kontakt dla mediów
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie dwóch najbardziej odpornych wśród 50 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

 

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

więcej z kategorii nowe produkty/usługi

kontakt dla mediów
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie dwóch najbardziej odpornych wśród 50 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

 

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.