środowisko naturalne/ekologia przemysł ciężki energetyka

Fabien Brémont, dyrektor ds. międzynarodowych Grupy Dalkia na EFNI 2021

23.10.2021 | Dalkia

Fabien Brémont, dyrektor ds. międzynarodowych Grupy Dalkia na EFNI 2021: uruchomienie inwestycji na dekarbonizację ciepłownictwa i przemysłu wymaga silnego wsparcia publicznego ze wskazaniem konkretnych terminów na podjęcie decyzji, a także wykorzystania istniejącej wiedzy specjalistycznej sektora usług energetycznych i przeszkolenia znacznej liczby pracowników w zakresie tych nowych umiejętności.

Założenia zawarte w pakiecie „Fit for 55” mają przyczynić się do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej w 2050 r. Aby zrealizować ten plan, emisja dwutlenku węgla powinna do 2030 roku zostać zredukowana o 55% w porównaniu do roku 1990. Zdaniem Fabiena Brémonta, dyrektora ds. międzynarodowych w Grupie Dalkia, osiągnięcie celów klimatycznych wymaga przygotowania precyzyjnego harmonogramu podejmowania decyzji, a firmy z sektora usług energetycznych posiadają wszelkie kompetencje, aby wesprzeć ten proces.

Polityka klimatyczna przestaje być tematem pobocznym, a staje się jednym z kluczowych elementów wpływających na sytuację gospodarczą, ekonomiczną i społeczną. W swoich założeniach, pakiet „Fit for 55” ma stać się sposobem na zapobiegnięcie głębokiemu kryzysowi gospodarczemu w przyszłości, a także szansą utrzymania globalnej konkurencyjności Europy. W efekcie, jeśli UE zrealizuje swoje plany, europejska gospodarka powinna stać się bardziej konkurencyjna i lepiej reagować na potrzeby zmieniającego się świata.

- Uważam, że firmy z sektora usług energetycznych mają obecnie do odegrania kluczową rolę. Posiadamy wiedzę, historię i doświadczenie, aby dostarczać rozwiązania w zakresie dekarbonizacji ciepłownictwa i przemysłu. Przykład Francji wyraźnie pokazuje, że dzięki jasnej mapie drogowej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, wspartej spójną polityką, programami finansowania i odpowiednim terminami na podejmowanie decyzji, można osiągnąć bardzo wymierne efekty – podkreślił na EFNI podczas panelu Czy jesteśmy gotowi na „Fit for 55”? Fabien Brémont, dyrektor ds. międzynarodowych w Dalkii.

Dalkia konsekwentnie wykorzystuje swoje doświadczenie we Francji i na całym świecie, zwiększając wykorzystanie odnawialnych i lokalnych źródeł energii oraz zapewniając oszczędności energii, aby prowadzić swoich klientów w kierunku niskoemisyjnego miksu energetycznego i dostarczać im innowacyjne rozwiązania energetyczne. Tylko w 2020 roku, energia pochodząca ze źródeł odnawialnych i z odzysku wyniosła 41,3% w jej miksie energetycznym. Firma umożliwiła swoim klientom zmniejszenie całkowitego zużycia energii o 6,7 TWh, a dzięki jej działaniom, do atmosfery nie przedostało się 4,1 Mt CO2, co odpowiada wyłączeniu z ruchu ponad 2 mln samochodów.

Jako jeden z liderów transformacji energetycznej w Europie, Dalkia stawia sobie za cel poprawę efektywności energetycznej, istotnej szczególnie z perspektywy klientów przemysłowych, dla których zachowanie konkurencyjności i ciągłości biznesowej jest konieczne, by utrzymać stabilną pozycję na rynku. Firma proponuje kompleksowe usługi, w szczególności dla przemysłu w Europie, przeprowadzając swoich klientów przez proces dekarbonizacji i optymalizacji kosztów produkcji, w sposób bezpieczny i najbardziej efektywny z punktu widzenia klienta.

„Fit for 55” to zbiór propozycji zmian i aktualizacji prawodawstwa UE oraz wprowadzenia nowych inicjatyw mających na celu zapewnienie zgodności polityki UE z celami w zakresie klimatu uzgodnionymi przez Radę i Parlament Europejski. Przewiduje on szereg zmian związanych m.in. z zaostrzeniem istniejącego systemu handlu uprawnieniami do emisji, jego rozszerzeniem na nowe sektory, takie jak budownictwo i transport (w tym morski) czy wprowadzeniem podatku węglowego od importu towarów spoza Unii. Zostaną również zwiększone cele w zakresie energii odnawialnej. Przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu ma służyć nowo utworzony Społeczny Fundusz Klimatyczny, który ma przeciwdziałać wzrostowi kosztów ogrzewania i transportu. Kolejnym ważnym elementem pakietu jest zwiększenie efektywności energetycznej. Długofalowa transformacja energetyczna ma być szansą dla europejskiego biznesu, czyniąc z Unii światowego lidera innowacji w tej dziedzinie.

EFNI, Europejskie Forum Nowych Idei, to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Przedstawiciele biznesu, liderzy, decydenci oraz autorytety ze świata kultury i nauki podczas kilkudziesięciu wydarzeń, paneli, spotkań otwartych, debatują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach oraz o przyszłym kształcie Unii Europejskiej.

Fabien Brémont – absolwent Instytutu Nauk Politycznych i ESSEC MBA Business School w Paryżu. Karierę zawodową rozpoczął w sektorze bankowym, z którego przeszedł do EDF, gdzie początkowo pracował w pionie finansów, zarządzając przejęciami, reinwestycjami i finansowaniem projektów w Europie i Ameryce Łacińskiej. Następnie dołączył do biura prezesa i dyrektora generalnego EDF jako doradca ds. finansów i gospodarki. Pod koniec 2009 roku dołączył do EDF Trading w Londynie jako Head of Group Integration.W 2015 roku objął stanowisko szefa sprzedaży Dalkii w północnym regionie Francji. Od marca 2019 roku pełni funkcję dyrektora ds. międzynarodowych.

Dalkia Twoim partnerem w transformacji energetycznej

Dalkia, spółka zależna grupy EDF, towarzyszy swoim klientom w transformacji energetycznej i cyfrowej poprzez dwa obszary działalności: produkcję mediów dla przemysłu przy wykorzystaniu energii odnawialnych i z odzysku oraz efektywność energetyczną procesów przemysłowych. Dalkia oferuje swoim klientom „szyte na miarę” rozwiązania, dostosowane do potrzeb każdego budynku, każdego miasta, każdej społeczności, każdego obszaru i każdego zakładu przemysłowego, aby pomóc im sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej i uczynić je bardziej „inteligentnymi”.

Grupa Dalkia w Polsce
W 2014 roku Dalkia utworzyła w Polsce swoją spółkę zależną – Dalkia Polska sp. z o.o. W 2015 roku do grupy dołączyła spółka Dalkia Polska Energia S.A., operator zajmujący się zarządzaniem, optymalizacją i rozwojem miejskich sieci ciepłowniczych, a także produkcją ciepła i energii elektrycznej, m.in. z metanu w regionie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. W 2017 roku Dalkia pozyskała spółkę Dalkia Polska Solutions sp. z o.o., wyspecjalizowaną m.in. w inżynierii sanitarnej, elektrycznej i automatyce. W Polsce Grupa Dalkia towarzyszy swoim klientom w transformacji energetycznej przez produkcję mediów dla przemysłu przy wykorzystaniu energii odnawialnych i z odzysku oraz efektywność energetyczną procesów przemysłowych. Dalkia Polska i jej dwie spółki zależne zatrudniają w Polsce około 400 pracowników i wypracowują obroty na poziomie 180 mln złotych rocznie.

kontakt dla mediów
Główny Specjalista ds. Komunikacji, Dalkia Polska
Ewa Gałecka

ewa.galecka@dalkia.com

tel: +48 603 963 220

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia

kontakt dla mediów
Główny Specjalista ds. Komunikacji, Dalkia Polska
Ewa Gałecka

ewa.galecka@dalkia.com

tel: +48 603 963 220

informacje o firmie