ekonomia/biznes/finanse

Przełom w bankowej obsłudze budżetów samorządowych! Umowa Banku Pekao z Miastem Łódź podpisana całkowicie zdalnie dzięki SelfieSign

20.10.2021 | Bank Pekao SA

Bank Pekao jest pierwszą instytucją finansową, która podpisała umowę na obsługę budżetu samorządu z wykorzystaniem trybu weryfikacji na „selfie” i autoryzacją dokumentacji podpisem kwalifikowanym. Z takich rozwiązań mogą korzystać nie tylko firmy, ale także instytucje publiczne i lokalne samorządy.

20 października br. została zawarta umowa między Bankiem Pekao S.A. a Miastem Łódź, na kompleksową obsługę bankową budżetu miasta oraz 368 miejskich jednostek organizacyjnych w latach 2022-2025. Po raz pierwszy w historii umowę na obsługę budżetu samorządu podpisano z wykorzystaniem trybu SelfieSign. Dzięki temu reprezentanci miasta zostali zweryfikowani poprzez „selfie”, a następnie zdalnie złożyli podpisy elektroniczne. Tak zawarta umowa jest traktowana identycznie jak tradycyjna forma podpisania dokumentów.

- Bardzo nas cieszy nawiązanie współpracy w zakresie obsługi bankowej z Miastem Łódź i podległymi jednostkami organizacyjnymi. Istotna jest zarówno skala przedsięwzięcia, jak i poszczególne elementy umowy, które będziemy realizowaćmówi Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. - Współpraca z samorządami stanowi ważną część strategii Banku Pekao. Uczestniczymy nie tylko w największych projektach inwestycyjnych sektora publicznego, ale zapewniamy również nowoczesną obsługę bankową wielu miast, gmin i województw. Nawiązanie relacji z Miastem Łódź, to nie tylko przełomowa forma podpisania umowy, ale przede wszystkim faktyczne wykorzystanie usługi SelfieSign dostosowanej do pandemicznej rzeczywistości.

- Miasto Łódź po raz kolejny wychodzi naprzeciw innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym w systemie bankowym. Wdrażane przez nas technologie mają na celu poprawę organizacji pracy, oszczędność wydatków, a także ułatwienie życia mieszkańcom. Łódź już nie pierwszy raz pokazuje swoją otwartość na rozwój, czego przykładem jest przygotowywana wspólnie z Bankiem Pekao pierwsza w Polsce emisja zielonych obligacji - powiedziała Hanna Zdanowska,  Prezydent Miasta Łodzi.  

Podpisana umowa jest potwierdzeniem, że Bank Pekao to dynamiczna instytucja finansowa, która nowoczesne technologie wykorzystuje do wdrażania produktów i usług dopasowanych do otaczającej rzeczywistości i potrzeb klientów.

- Jest to kolejny dowód na to, że Bank Pekao przechodzi intensywną transformację cyfrową. Dzięki wdrożeniu procesów robotyzacji znacząco skróciliśmy czas otwarcia i parametryzacji wielu tysięcy rachunków. Schodzimy z utartych ścieżek i otwieramy się na nowe potrzeby naszych klientów, a przy okazji wdrażamy ekologiczne rozwiązania i rezygnujemy z dokumentacji papierowej - mówi Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Technologii i Operacji.

W ramach obsługi bankowej Miasta Łodzi, oprócz udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 200 mln zł, Bank Pekao będzie świadczył pełen wachlarz usług i produktów z zakresu bankowości transakcyjnej, w tym m.in. prowadzenie rachunków bankowych wraz z wirtualnym rachunkiem skonsolidowanym, udostępnienie systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24, wydanie i obsługę kart płatniczych (w tym kart przedpłaconych) oraz instalację kas automatycznych (opłatomatów) i terminali płatniczych POS.

kontakt dla mediów
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.