energetyka

innogy Stoen Operator zaprezentował jedną z największych w Polsce stacji elektroenergetycznych

12.10.2021 | innogy Stoen Operator

innogy Stoen Operator zaprezentował dystrybucyjną stację elektroenergetyczną Towarowa - jeden z największych i najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w Polsce. To także największa pojedyncza inwestycja stołecznego operatora. Obsługuje ona centralną część Warszawy i ze względu na swoją charakterystykę znacząco wpływa na poprawę  bezpieczeństwa energetycznego w stolicy.

Nowa stacja Towarowa wzmocni system

Dwunastego października br. innogy Stoen Operator przedstawił jedną z największych i najnowocześniejszych dystrybucyjnych stacji elektroenergetycznych w naszym kraju - Towarowa. Jest ona zlokalizowana na warszawskiej Woli u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej i zastępuje stojącą obok stację z 1978 roku.

- Potrzeba modernizacji infrastruktury sieciowej wynika z rosnących potrzeb energetycznych. Są one związane nie tylko z coraz większym zapotrzebowaniem na energię elektryczną tradycyjnych odbiorców, ale również z rozwojem rozproszonych źródeł energii i elektromobilności. Unowocześnianie systemu energetycznego wymaga dużych nakładów inwestycyjnych ze strony przedsiębiorstw energetycznych, a obiekty takie jak Towarowa bezpośrednio poprawiają niezawodność dostaw  i bezpieczeństwo energetyczne w naszym kraju - powiedział Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Gawin podczas osobistej wizyty na terenie nowo powstałej stacji.

W prezentacji obiektu uczestniczyli przedstawiciele URE oraz Johan Mörnstam - wiceprezes nowej europejskiej organizacji EU DSO Entity, zrzeszającej europejskich operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i jednocześnie wiceprezydent E.ON ds. sieci w Europie (poza Niemcami).

– Wymagania energetyczne miast stale rosną. Sieci elektroenergetyczne muszą być bardziej elastyczne, aby zapewnić  możliwość obsługi różnych konfiguracji źródeł wytwórczych i odciążanie wybranych elementów systemu w trudniejszych okresach. Stacja Towarowa daje duże możliwości przełączeń, ponieważ składa się  z dwóch transformatorów 220/110kV, trzech transformatorów 110/15kV i aż 88 pól średniego napięcia – stwierdził Robert Stelmaszczyk, prezes innogy Stoen Operator.

Wieloetapowa budowa

Budowa nowej stacji Towarowa rozpoczęła się w 2015 roku. Była ona skomplikowana ze względu na niewielką odległość od urządzeń pracujących pod napięciem i konieczność wieloetapowej realizacji. Nowoczesne rozdzielnie i transformatory zamknięto w budynkach, co odpowiada nowym standardom przyjętym w innogy Stoen Operator i odróżnia je od starych obiektów tego typu. Stacja jest połączona   z siecią dystrybucyjną i przesyłową wyłącznie podziemnymi liniami kablowymi 110kV i 220kV, a same budynki zajmują znacznie mniejszą powierzchnię. Stacja jest całkowicie bezobsługowa i wyposażona w inteligentną automatykę.

Stacja Towarowa to największa dotychczas pojedyncza inwestycja modernizacyjna innogy Stoen Operator, której całkowity koszt wyniósł 75 mln zł. Jest to kolejny obiekt zrealizowany w ramach planów modernizacyjnych na terenie stolicy przez firmę, która jest pionierem we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań sieciowych i rozwoju smart grid w Polsce.

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce, innogy Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@innogy.com

informacje o firmie

Spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, innogy Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

załączniki

więcej z kategorii energetyka

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce, innogy Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@innogy.com

informacje o firmie

Spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, innogy Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.