środowisko naturalne/ekologia ekonomia/biznes/finanse energetyka

Takiej mapy Warszawy jeszcze nie było - powstaje Mapa eko firm i instytucji

12.10.2021 | E.ON Polska

Rozpoczeła się akcja „TworzyMY warszawską mapę eko firm i instytucji”. Mieszkańcy stolicy znajdą na niej firmy i podmioty publiczne, które działają w sposób przyjazny dla środowiska. Inicjatorem jest firma innogy Polska z Grupy E.ON. Każdy może zgłosić swoją organizację, opisując przykłady dobrych praktyk, które realnie ograniczają negatywny wpływ na środowisko lub działają na rzecz ekologii.

 

Lokalizacja firm odpowiedzialnych społecznie

Poszukując rozwiązań, które będą odpowiedzią na zmiany klimatu, firma innogy Polska z Grupy E.ON zainicjowała projekt wirtualnej mapy ekoinicjatyw. W jednym miejscu zebrane zostaną podmioty, które w swojej działalności biznesowej i instytucjonalnej starają się ograniczać negatywny wpływ na środowisko i poprawiać jakość życia mieszkańców stolicy.

Na mapie zostaną oznaczone miejsca, w których przykładowo:

  • wykorzystuje się energię z odnawialnych źródeł,
  • dba o efektywne zarządzanie zużyciem energii,
  • stosuje się materiały i produkty pochodzące z recyklingu,
  • ogranicza się zużycie papieru i materiałów nienadających się do recyklingu,
  • zazielenia się przestrzeń.

- Mapa eko firm i instytucji odzwierciedla istotę hasła MY może więcej. To przesłanie, którym kieruje się Grupa E.ON w swojej działalności biznesowej. Chcemy zachęcać do współdziałania na rzecz tworzenia przyjaznej i czystej przestrzeni – mówi Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu w innogy Polska z Grupy E.ON. - Wspólnym mianownikiem wszystkich przedsięwzięć oznaczanych na planie miasta jest ograniczanie wpływu na środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz poprawa jakości życia mieszkańców Warszawy.

Jak zgłosić firmę lub instytucję?

Wystarczy wejść na dedykowaną projektowi stronę www i wypełnić formularz. W dokumencie należy opowiedzieć o ekoinicjatywie, którą wdrożyła organizacja. Wysyła go reprezentant danej firmy lub instytucji. Można przesłać tylko jedno zgłoszenie dla jednej lokalizacji, ale opisać w nim wiele aktywności, niezależnie od skali przedsięwzięcia. Po pozytywnej weryfikacji podmiot zostanie dodany do mapy ekoinicjatorów. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2021 roku. Dodatkowe pytania można zadawać pisząc na adres podany na strpnie projektu.

Akcja skierowana jest do firm oraz instytucji, niezależnie od wielkości oraz branży. innogy zachęca do zgłaszania zarówno długotrwałych, rozbudowanych inicjatyw, jak i tych mniejszych. Mapa eko firm i instytucji ma być inspiracją dla środowiska biznesowego. Stanowi jednocześnie przewodnik dla świadomych konsumentów, którzy chcą korzystać z usług i produktów odpowiedzialnych podmiotów.

informacje o firmie

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych .Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

załączniki

informacje o firmie

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych .Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.