energetyka

Enea Operator zmodernizowała linię wysokiego napięcia Rogoźno-Wągrowiec

13.10.2021 | Enea

Enea Operator zakończyła kompleksową przebudowę linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Rogoźno–Wągrowiec. Modernizacja istotnie zwiększyła parametry działania linii oraz poprawiła jakość i bezpieczeństwo dostarczanej energii elektrycznej. Dzięki inwestycji Enea Operator zwiększyła również możliwości przyłączenia do sieci nowych odbiorców oraz wytwórców energii ze źródeł OZE z powiatów wągrowieckiego i obornickiego.

Nowa linia wysokiego napięcia o długości ok. 22 km zastąpiła głównie odcinki pochodzące z lat 80. i 70.  ubiegłego wieku. Modernizując linie wymieniono przewody energetyczne na nowe, o przekroju roboczym 240 mm2 z tzw. czynną ochroną przeciwdrganiową zabezpieczającą je przed zetknięciem z przedmiotami znajdującymi się w pobliżu. Dzięki wymianie przewodów zwiększeniu uległa również temperatura ich pracy do 80 °C z poprzednich 40 °C. Pozwala to na zwiększenie „przepustowości” linii (obciążalności prądowej), a więc w konsekwencji linią można przesłać większą moc. Modernizacja objęła także nieznaczne przesunięcia stanowisk słupowych. Stare słupy wymieniono na trwalsze ocynkowane konstrukcje kratowe. Łączny koszt modernizacji to 10,17 mln zł.

– Głównym celem przebudowy linii Rogoźno–Wągrowiec będącej częścią krajowego systemu energetycznego, była poprawa warunków i gwarancja zasilania dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw z powiatów: wągrowieckiego oraz obornickiego, a w szczególności gmin Rogoźno oraz Wągrowiec – podkreśla Krystian Kowalski kierownik Działu Inwestycji Enei Operator.

Nowa linia 110 kV przechodzi obok dwóch jezior - Łękowskiego i jeziora Stare, które jest terenem łownym nielicznie występującego w Polsce ptaka drapieżnego - kani rudej. W trosce o ochronę środowiska, zgodnie z wytycznymi RDOŚ, część prac była wykonywana poza okresem lęgowym tych ptaków. Enea Operator zastosowała dodatkowo na konstrukcjach słupów  specjalne odstraszacze, a na przewodach linii tzw. ostrzegacze chroniące ptaki.

 

 

kontakt dla mediów
Danuta Tabaka
Enea Operator
Danuta Tabaka

danuta.tabaka@operator.enea.pl

tel: +48 61 884 30 24

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii energetyka

kontakt dla mediów
Danuta Tabaka
Enea Operator
Danuta Tabaka

danuta.tabaka@operator.enea.pl

tel: +48 61 884 30 24

informacje o firmie