wydarzenia energetyka

innogy Stoen Operator zmienia nazwę

16.09.2021 | innogy Stoen Operator

W efekcie integracji  innogy Stoen Operator z europejską Grupą E.ON  warszawski operator systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej zmieni nazwę na Stoen Operator. Powstanie nowa identyfikacja wizualna spółki, a logotyp zyska dopisek: „powered by E.ON”. Integracja operatora nie pociąga za sobą konieczności dokonywania żadnych formalności przez  klientów – umowy, wysokość opłat i taryfy pozostają bez zmian.

Zmiana nazwy

Jesienią 2019 roku została sfinalizowana transakcja wymiany aktywów pomiędzy RWE, do której należała spółka innogy Stoen Operator, a firmą E.ON. W jej wyniku E.ON stał się właścicielem warszawskiego operatora oraz pozostałych spółek, działających na polskim rynku pod marką innogy.

- Zmiana nazwy i  identyfikacji wizualnej oznacza finalizację  dwuletniego procesu integracji z Grupą E.ON. Postanowiliśmy zachować w nazwie spółki historyczny człon „Stoen”, który nawiązuje do stołecznej energetyki  – mówi Robert Stelmaszczyk, Prezes innogy Stoen Operator. - Dołączyliśmy do jednej z największych grup energetycznych w Europie, zyskując dodatkowy dostęp do technologii i kapitału. Działalność naszej firmy pozostaje bez zmian, a integracja nie ma wpływu na zakres i zasady realizacji umów z klientami.

Nie zmieniają się warunki umów z klientami

Działania informacyjne dotyczące zmiany marki w odniesieniu do klientów rozpoczęły się na początku września i potrwają trzy miesiące. Wraz ze zmianą  nazwy spółki zostanie wprowadzony nowy logotyp i szata graficzna materiałów dla klientów.  Logo uzupełnione będzie dopiskiem „powered by E.ON”.

Rebranding nie ma wpływu na dotychczasowe zapisy umów z klientami. Nie wpływa również w żaden sposób na rozliczenia, wysokość opłat i wybrane taryfy. Bez zmian pozostają numery konta i dane rozliczeniowe. Wszelkie formalności związane ze zmianą nazwy są realizowane przez innogy Stoen Operator. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań.

Adres biura obsługi klienta i kontakty telefoniczne pozostają bez zmian. Nowa strona internetowa
i nowe adresy mailowe zostaną uruchomione w grudniu tego roku. Stare adresy mailowe będą działały równolegle przez rok. Konsultanci infolinii zostali specjalnie przeszkoleni w celu udzielania informacji nt. rebrandingu innogy Stoen Operator.

Plany Stoen Operator

Stoen Operator nadal będzie angażować się w inwestycje na terenie Miasta St. Warszawy w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa energetycznego. W uzgodnieniu z przedstawicielami instytucji publicznych spółka realizować będzie także prace modernizacyjne i inwestycje związane
z usprawnianiem pracy sieci, jej unowocześnianiem i obniżaniem śladu węglowego. Strategicznymi obszarami inwestycji pozostaną  automatyzacja sieci, inteligentne  opomiarowanie.

Integracja Stoen Operator z E.ON pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystywanie na polskim rynku międzynarodowych doświadczeń i poprawę obsługi klientów.

 

O E.ON

Grupa E.ON działa na 15 europejskich rynkach. Obsługuje ponad 50 mln klientów i zatrudnia ponad 78    tysięcy osób – w tym 3500 w Polsce. Wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i patenty technologiczne w celu maksymalizacji wydajności sieci energetycznych, zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii.

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce, innogy Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@innogy.com

informacje o firmie

Spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, innogy Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

załączniki

więcej z kategorii wydarzenia

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy innogy w Polsce, innogy Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@innogy.com

informacje o firmie

Spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, innogy Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.