styl życia sprawy społeczne

Świętokrzyska brygada zwiększa swoje szeregi

 

Kolejni ochotnicy podjęli wyzwanie i wstąpili w szeregi Wojska Polskiego. W sobotę 11 września miało miejsce piąte w tym roku powołanie ochotników do 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W szeregi WOT wstąpiło blisko 100 nowych żołnierzy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Pierwsi nowo powołani żołnierze stawili się na kieleckiej Bukówce o godzinie 8:00 rano. Zdecydowana większość to ludzie młodzi. Wśród powoływanych było blisko 25 % kobiet. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania ochotników, najliczniej reprezentowany jest powiat kielecki i sandomierski. Również wykonywane zawody i pasje są bardzo różnorodne. Wśród nowo powołanych mamy między innymi: psychologa, studentów, piłkarza Szkoły Mistrzostwa Sportowego, kierowcę zawodowego, politologów, pracowników administracji państwowej, farmaceutę oraz pielęgniarkę. Ochotnicy, którzy do tej pory nie mieli do czynienia ze służbą wojskową rozpoczęli od dzisiaj 16-dniowe szkolenie podstawowe, które zakończy złożenie przysięgi wojskowej 25 września w Kielcach. Grupę powołanych ochotników stanowią również rezerwiści, którzy mają za sobą jedną z form służby wojskowej. Dla nich przygotowane jest szkolenie wyrównawcze, które trwa 8 dni. Ochotnicy będą odbywali szkolenie w dwóch różnych trybach – ciągłym i sobotnio-niedzielnym. Tryb ciągły oznacza szkolenie 8 lub 16 - dniowe od dnia powołania dzień po dniu. Natomiast tryb weekendowy wybrały osoby, które z różnych względów nie mogą przeznaczyć takiej ilości czasu na służbę w wojsku. Szkolenie trwa w takiej sytuacji ok. 4 miesięcy i odbywa się przez dwa weekendy w miesiącu, co oznacza również 16 dni szkoleniowych. Obydwie formy będą realizowane na terenie Sandomierza i okolic.

Wykwalifikowana kadra z 10. ŚBOT wyszkoli ochotników z zakresu praktycznych umiejętności. W czasie 16 dni ochotnicy będą się szkolili między innymi z takiej tematyki jak: bezpieczne posługiwanie się i budowa broni, zajęcia taktyczne, postawy strzeleckie,

musztra, działanie żołnierza w obronie i w natarciu, ochrona informacji niejawnych, techniki pokonywania terenu różnymi sposobami czy topografia. Najważniejsze jednak jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka budowy i eksploatacji broni oraz bezpieczne i efektywne posługiwanie się karabinkiem MSMB „GROT”. Finałem szkolenia podstawowego będzie „pętla taktyczna”, podczas której  terytorialsi sprawdzą swoje umiejętności w praktyce. Zwieńczeniem trudu i wysiłku włożonego w wyszkolenie będzie przysięga wojskowa.

Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, powinni zgłaszać się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień, która odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin wizyty w WKU należy ustalać telefonicznie. Wszelkich informacji dot. służby  w 10 ŚBOT, oraz sposobie złożenia wniosku ochotnicy uzyskają u naszego rekrutera pod numerem tel. 792-186-461. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

* * *

Misją 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

kontakt dla mediów
Daniel WOŚ
Rzecznik Prasowy 10 Świętokrzyskiej Brygady OT, Wojska Obrony Terytorialnej
Daniel WOŚ

wos8288@portal.ron.mil.pl

informacje o firmie

Zespół prasowy 10. ŚBOT
kpt. Marcin KOWAL
ppor. Daniel WOŚ

załączniki

więcej z kategorii styl życia

kontakt dla mediów
Daniel WOŚ
Rzecznik Prasowy 10 Świętokrzyskiej Brygady OT, Wojska Obrony Terytorialnej
Daniel WOŚ

wos8288@portal.ron.mil.pl

informacje o firmie

Zespół prasowy 10. ŚBOT
kpt. Marcin KOWAL
ppor. Daniel WOŚ