energetyka

Sieć Smart Grid będzie gęstsza

06.09.2021 | Grupa ENERGA

Ponad 600 dodatkowych rozłączników oraz tyle samo kolejnych modemów TETRA zostanie zamontowanych na sieci średniego napięcia Energi Operatora, spółki zależnej Energi z Grupy ORLEN, w ramach projektu Smart Grid. Wszystko dzięki oszczędnościom osiągniętym podczas prowadzonych postępowań zakupowych, które umożliwiły rozszerzenie zakresu projektu.  

Projekt Smart Grid zakłada budowę pierwszego kompleksowego systemu zarządzania siecią średnich napięć (SN) w Polsce. Pierwotnie jego fundament miało stanowić blisko 1,2 tysiąca zdalnych rozłączników wraz z modemami TETRA. Dzięki rozszerzeniu projektu ich łączna liczba (w ramach projektu) wyniesie prawie 1,8 tysiąca. Znacznie zwiększy to możliwości zdalnego zarządzania pracą sieci.

Projekt Smart Grid jest dla Energi Operatora bardzo ważnym wsparciem w procesie automatyzacji infrastruktury. Rozszerzenie zakresu jego realizacji pozwoli nam osiągnąć, określony przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, optymalny poziom nasycenia sieci średniego napięcia łącznikami sterowanymi zdalnie. Wraz z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych, np. takich jak moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), znacznie skróci to czas lokalizacji oraz usuwania awarii. Umożliwi także ograniczenie ich zasięgu dzięki szybkiej rekonfiguracji sieci – mów dr hab. Wiesław Jasiński, wiceprezes Zarządu Energi Operatora.

Zdalne sterowanie siecią

Rozłącznik zamontowany na słupie sieci elektroenergetycznej SN umożliwia odłączenie danego jej odcinka np. celem zasilenia go z innej strony. Do niedawna działania takie wymagały wysłania ekipy pogotowia energetycznego, którego pracownicy ręcznie dokonywali odpowiednich przełączeń, zgodnie z wytycznymi dyspozytora. Obecnie coraz częściej cały proces odbywa się zdalnie. Co więcej może zostać zautomatyzowany z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, takich jak moduł FDIR.  Dzięki algorytmom lokalizacji zwarć, jest on w stanie w ciągu chwili odnaleźć i przy pomocy przełączeń, wyizolować uszkodzony odcinek sieci energetycznej, tak aby jak najmniej odbiorców było dotkniętych awarią. Nowoczesne, zdalnie sterowane rozłączniki, takie jak te montowane w ramach projektu Smart Grid, zamknięte są w specjalnej obudowie, która chroni je przed działaniem warunków atmosferycznych.

W momencie ukończenia projektu Smart Grid, sieć średnich napięć (SN) zarządzana przez Energę Operatora wyposażona będzie w sumie w blisko 8 tysięcy zdalnie sterowanych rozłączników napowietrznych. Ich średnia liczba, na sto km w napowietrznych sieci SN, wyniesie tym samym 14,2 szt. (zalecenie PTPiREE -  14 szt. dla napowietrznych sieci inteligentnych). Osiągnięcie tego poziomu sprawi, że Energa Operator będzie dysponować inteligentną siecią średniego napięcia, obejmującą cały obszar działania spółki.  

Centralny system zarządzania

Sieć inteligentna wymaga również wdrożenia innych rozwiązań m.in. odpowiednich rozdzielnic wnętrzowych oraz zestawów telesterowania w stacjach energetycznych średniego napięcia. Jej kluczowym elementem jest system zarządzania, z którego korzystają dyspozytorzy. W ramach projektu Smart Grid zrealizowany zostanie pierwszy etap prac związanych z wprowadzeniem nowego systemu SCADA/ADMS, czyli najnowszej generacji centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej. To właśnie dzięki niemu możliwa będzie integracja tysięcy elementów, takich jak czujniki, rozłączniki czy też rozdzielnice, zamontowanych na sieci, w sprawnie działającą całość.

Wartość projektu Smart Grid to ponad 240 mln zł (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). Uzyskał on dofinansowanie Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł.

***

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.

załączniki

więcej z kategorii energetyka

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.