zdrowie

innogy zaprasza warszawiaków na spirometrię

30.08.2021 | E.ON Polska

30 sierpnia ruszają zapisy dla warszawiaków na bezpłatne badania spirometryczne. Do zbadania stanu płuc zachęca innogy Polska. Badania profilaktyczne to finał akcji prowadzonej w ramach oferty Warszawska Eko Energia.

Akcja badania płuc warszawiaków sfinansowana została ze środków Fundacji innogy w Polsce oraz z promocji „Wspieramy warszawskie powietrze”, będącej częścią oferty Warszawska Eko Energia. Klienci, którzy skorzystali z promocji, otrzymywali przez pół roku 25 procent rabatu od jednostkowej ceny energii elektrycznej. W ramach oferty innogy Polska przekazywało na fundusz co miesiąc złotówkę od każdej umowy na warunkach usługi Warszawska Eko Energia. Zebrana kwota umożliwia przeprowadzenie bezpłatnej spirometrii dla kilkuset osób.  

- Spirometria to proste i nieinwazyjne badanie pozwalające zdiagnozować stan płuc. Mimo to wiele osób nie robi go nigdy w życiu lub bada się zdecydowanie za rzadko i za późno. Od wielu miesięcy jesteśmy zagrożeni koronawirusem, który atakuje przede wszystkim płuca. Naszemu układowi oddechowemu szkodzi też zanieczyszczone powietrze oraz niska aktywność fizyczna. Osoby mieszkające w Warszawie są wyjątkowo narażone na wszystkie te czynniki. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie w stolicy tego profilaktycznego badania. Pozwala ono wykryć wiele chorób układu oddechowego i zapobiec ich rozwojowi – mówi dr Aleksandra Smyczyńska, szefowa komunikacji i public affairs w innogy Polska. – Warto też przypomnieć, że osoby, które skorzystały z usługi Warszawska Eko Energia i promocji „Wspieramy warszawskie powietrze”, przyczyniły się też do rozwoju odnawialnych źródeł energii. W ramach tej oferty część comiesięcznej opłaty była przeznaczana na zakup przez innogy Polska energii elektrycznej z gwarancją pochodzenia z OZE – dodaje.

Zapisy i badanie

W akcji innogy może wziąć każdy, kto ukończył 18 lat. Organizatorzy zapraszają szczególnie osoby po przebyciu Covid-19 (co najmniej trzy miesiące po chorobie) oraz odczuwające duszności wysiłkowe. Zapisy na badanie spirometryczne będzie prowadzić od 30 sierpnia Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc. Przy zapisach należy podać  imię, nazwisko i numer PESEL. Rejestratorzy nie będą pytać o inne dane i informacje, np. przebyte choroby, wiek, ubezpieczenie zdrowotne. Rejestracja będzie prowadzona pod nr tel. 22 119 66 66 w godzinach 9.00-16.00 lub poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.astma-alergia-pochp.pl.

Badania będą realizowane od 6 września w gabinetach Centrum Medycznego Wilno w Warszawie przy ul. Ponarskiej 11. Wykonywane będą zgodnie z zaleceniami European Respiratory Society (ERS) i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTCHP). Oznacza to, że części osprzętu mające kontakt z jamą ustną pacjenta będą jednorazowe, zabezpieczone specjalnym filtrem przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym. Osoby prowadzące badanie będą w maseczkach FFP2, rękawiczkach i  jednorazowych fartuchach ochronnych, a sprzęt każdorazowo dezynfekowany. Pomieszczenie w którym będzie wykonywane badanie, posiada wyciąg odprowadzający powietrze na zewnątrz, a dodatkowo gabinet po przyjęciu każdego pacjenta będzie wietrzony.   

Wszyscy badani otrzymają wydruki z analizą wyników spirometrii, które będą mogli skonsultować z lekarzem.

Na czym polega spirometria?

Badanie spirometryczne pozwala określić objętość i pojemność płuc, a także przepływ powietrza w różnych fazach cyklu oddechowego. Dzięki badaniu można wykryć wiele chorób układu oddechowego we wczesnym stadium, m.in. astmę i chorobę obturacyjną płuc, oraz wskazać metody leczenia. Badanie trwa kilka minut. W jego trakcie mierzy się spokojny oddech oraz głęboki wdech i długi maksymalny wydech (trwający co najmniej 6 sekund). Dla osiągnięcia miarodajnego wyniku badanie wszystkich faz powtarza się co najmniej trzy razy.

informacje o firmie

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych .Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

załączniki

informacje o firmie

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska, która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych .Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.