internet ekonomia/biznes/finanse energetyka

Enea Operator uruchomiła Portal Wytwórcy – ułatwienie dla przedsiębiorców zaangażowanych w OZE

25.08.2021 | Enea

Portal Wytwórcy to nowe i w pełni autorskie narzędzie informatyczne przygotowane przez Eneę Operator dla wytwórców energii elektrycznej. Dzięki platformie dane planistyczne, które wytwórcy, zgodnie z tzw. wytycznymi SOGL, są zobowiązani przekazywać operatorom systemu dystrybucyjnego, będą importowane bezpośrednio do portalu za pomocą intuicyjnego narzędzia.

Od początku roku wytwórcy energii elektrycznej, na mocy „Wytycznych SOGL”, są zobligowani do przesyłania operatorom systemu dystrybucyjnego danych planistycznych dotyczących prognoz wartości mocy wprowadzonej do sieci. Nowe narzędzie informatyczne, przygotowane przez Eneę Operator, nie tylko umożliwi sprawne przekazywanie danych, zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami, bez konieczności korzystania z ogólnodostępnych arkuszy kalkulacyjnych, ale także udostępni wytwórcom wszystkie niezbędne informacje pomiarowe dotyczące ich źródeł wytwórczych w celu weryfikacji.

Przez cały okres prac nad portalem przyświecał nam jeden cel: skuteczna i przede wszystkim dwukierunkowa komunikacja pomiędzy wytwórcą a naszą spółką. Zdajemy sobie sprawę, że nowe obowiązki wynikające z przepisów prawa i rozporządzenia Unii Europejskiej przysporzyły dodatkowej, analitycznej pracy przedsiębiorcom posiadającym wytwórcze źródła energii. Tworząc portal chcieliśmy ich wesprzeć, zachęcając do dalszego rozwoju OZE. Wytwórcy są znaczącymi użytkownikami sieci energetycznej, a ich działalność ma bezpośredni wpływ nie tylko na pracę Operatora Systemu Przesyłowego, ale także na działanie firm z reprezentowanego przez naszą spółkę sektora dystrybucji – powiedział Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

Portal Wytwórcy uruchomiono 15 sierpnia, a Enea Operator o jego starcie powiadomiła przedsiębiorców w rozesłanej do firm korespondencji. Obecnie trwają prace nad weryfikacją wniosków i przesłaniem danych pierwszego logowania do portalu. To nowoczesne narzędzie informatyczne ma przede wszystkim ułatwić wymianę informacji pomiędzy wytwórcą a spółką dystrybucyjną. Daje także możliwość uzyskania szerokiego spektrum danych, ich bieżącą aktualizację oraz prezentację w formie tabelarycznej i graficznej.

Enea Operator przygotowała także specjalny filmowy instruktarz w formie webinarium, który krok po kroku wyjaśnia sposób poruszania się po portalu. Materiał jest dostępny na stronie internetowej: operator.enea.pl, w zakładce „Dla wytwórców”. Ponadto, po zalogowaniu do portalu, wytwórca będzie miał dostęp do całej bazy wiedzy, w tym do podręcznika użytkownika i instrukcji.

Spółka przypomina także, że nadal działa specjalny adres poczty elektronicznej: wytworcy@operator.enea.pl, na który można kierować wszelkie pytania dotyczące aktywacji konta oraz zasad funkcjonowania Portalu Wytwórcy.

Wytyczne SOGL (System Operation Guidelines) stanowią część rozporządzenia Komisji Europejskiej i dotyczą pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Określają wymagania, które zapewniają bezpieczeństwo pracy i utrzymanie poziomów częstotliwości systemu elektroenergetycznego. Definiują także sposób wykorzystania jego zasobów przez operatorów systemów przesyłowych (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i wytwórców, których wartość mocy zainstalowanej źródła wytwórczego energii elektrycznej jest większa lub równa 0,2 MW.

kontakt dla mediów
Danuta Tabaka
Enea Operator
Danuta Tabaka

danuta.tabaka@operator.enea.pl

tel: +48 61 884 30 24

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii internet

kontakt dla mediów
Danuta Tabaka
Enea Operator
Danuta Tabaka

danuta.tabaka@operator.enea.pl

tel: +48 61 884 30 24

informacje o firmie