ekonomia/biznes/finanse

Skonsolidowane wyniki Grupy Generali na dzień 30 czerwca 2021

03.08.2021 | Grupa Generali

Generali potwierdza doskonałą rentowność Grupy, przy silnym wzroście składki, wyniku operacyjnego i netto. Niezwykle solidna pozycja kapitałowa

  • Wynik operacyjny wzrósł do 3 miliardów euro (+10,4%) dzięki pozytywnym wynikom segmentów ubezpieczeń na życie, zarządzania i inwestycji w aktywa oraz innych segmentów biznesowych. Potwierdzono istotny wkład segmentu ubezpieczeń majątkowych
  • Składka przypisana brutto wzrosła do 38 miliardów euro (+5,5%), zarówno w segmencie ubezpieczeń na życie (+5,8%) jak i w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (+4,9%). Istotny wpływ netto segmentu ubezpieczeń na życie na poziomie 6,3 mld euro (-8,6%). Doskonały zysk z nowego biznesu, na poziomie 4,67%, należał do najlepszych w sektorze (3,94% w 1H20).Wskaźnik mieszany był zasadniczo stabilny i wyniósł 89,7% (+0,2 p.p.)
  • Silny wzrost wyniku netto do 1 540 mln euro (774 mln euro w 1H20)
  • Współczynnik wypłacalności był wyjątkowo solidny i wyniósł 231% (224% FY2020)
  • Grupa jest na dobrej drodze, aby osiągnąć swoje cele na ten rok i pomyślnie zrealizować plan strategiczny „Generali 2021”
kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie