energetyka nauka/edukacja/szkolenia

Energa Operator przekazała sprzęt komputerowy szkole w Ciechanowie

29.04.2021 | Grupa ENERGA

Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, aktywnie wspiera szkoły w okresie pandemii. Spółka wyposaża placówki w sprzęt komputerowy, który jest niezbędny podczas nauki zdalnej. Pomoc trafi tym razem do szkoły w Ciechanowie na Mazowszu. Do Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema przekazano właśnie 51 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z monitorami oraz laptopów.

Cały czas nie wszyscy uczniowie mają w domu dostęp do sprzętu komputerowego. Niestety bez komputera czy laptopa udział w lekcjach w okresie pandemii jest po prostu niemożliwy.

Energa Operator od lat wspiera szkoły znajdujące się na terenie działania spółki. W efekcie tej współpracy wiele z nich stworzyło pracownie komputerowe, w których młodzież zapoznawała się z podstawami informatyki mówi Alicja Barbra Klimiuk, prezes Zarządu Energi Operatora. – Teraz pomoc szkołom ma nieco inny wymiar. Komputery są po prostu niezbędne do nauki. Staramy się więc robić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc uczniom i nauczycielom przetrwać ten niełatwy czas. Od początku pandemii przekazaliśmy już placówkom oświatowym blisko 100 sztuk sprzętu komputerowego.

Do tej pory w okresie pandemii wsparcie w postaci komputerów, monitorów i laptopów otrzymały już Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdańsku Oliwie, Stowarzyszenie Szkolna Przyjaźń w Przyjaźni, a także Szkoła Podstawowa w Zakrzynie i Szkoła Podstawowa w Drzewianach.  

Energa Operator dba także o edukację uczniów i studentów w ramach programu Energ(i)a do Nauki. To  projekt współpracy ze szkołami średnimi i wyższymi, który realizowany jest od 2012 roku. W ramach programu spółka obejmuje patronatem klasy czy kierunki studiów, które kształcą przyszłych energetyków. Uczniowie i studenci mogą liczyć na stypendia naukowe czy praktyki oraz staże w spółce, a szkoły na nowe, profesjonalne wyposażenie niezbędne do nauki. Mowa tu np. o wyposażeniu szkolnych laboratoriów elektroenergetycznych. Obecnie Energa Operator współpracuje w ramach projektu z 18 szkołami i 5 uczelniami wyższymi.

 

***

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

załączniki

więcej z kategorii energetyka

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.