handel ekonomia/biznes/finanse

Allianz dokonuje zakupu Aviva Polska i umacnia wiodącą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej

26.03.2021 | Allianz

Allianz ogłosił dziś zawarcie umowy nabycia polskich operacji ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także działalności w zakresie funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Grupy Aviva i nabycia po 51 procent udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty bancasurrance będących wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander.

Transakcja o wartości 2,5 mld euro skutkować będzie wzrostem dochodów bezpośrednio po zamknięciu, uwzględniając wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 mld euro przy cenie 2,7 mld euro.

Allianz stanie się drugą, co do wielkości, pod względem zysku operacyjnego firmą ubezpieczeniową Europy Środkowo-Wschodniej i będzie na dobrej drodze, aby stworzyć kolejny kluczowy region w Grupie Allianz. Pod względem łącznej wartości składki przypisanej brutto, Allianz będzie w Polsce piątym co do wielkości zakładem ubezpieczeń, awansując na drugie miejsce w kategorii ubezpieczeń życiowych.[1] W przypadku uzyskania wymaganych zgód organów nadzoru, zamknięcie transakcji przewiduje się w ciągu 12 miesięcy.

Umowa ta stanowi dla Allianz ważny krok w historii rentownego rozwoju w regionie CEE i zwiększania skali działalności w Polsce, będącej największym rynkiem CEE z 38 milionami mieszkańców i PKB rzędu około 600 mld USD.

Dzięki transakcji Allianz podwoi przychody na atrakcyjnym, polskim rynku ubezpieczeniowym i osiągnie pożądaną równowagę segmentów majątkowego i życiowego w prowadzonej działalności. W szczególności silna koncentracja Avivy na dynamicznym i rentownym polskim rynku ubezpieczeń życiowych w sposób znaczący przyczyni się do poprawy rentowności operacyjnej Allianz. Ponadto, silna sieć agentów wyłącznych oraz długoterminowa współpraca joint-venture z Santander w segmencie bancassurance poszerzą bazę dystrybucyjną i wzmocnią pozycję rynkową Allianz.

„Bardzo nas cieszy możliwość dalszego zwiększenia obecności marki Allianz w Europie Środkowo-Wschodniej i pomyślnej realizacji strategii rozwoju w regionie. Łącząc nasze doświadczenie w branży ubezpieczeniowej oraz obszarze cyfryzacji ze znaczącymi inwestycjami w innowacje technologiczne, klienci będą czerpać korzyści z innowacyjnych produktów i doskonałej jakości usług” ­- powiedział Oliver Bäte, CEO Grupy Allianz. 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zawrzemy tę umowę, ponieważ akwizycja operacji Aviva stanowić będzie impuls do rozwoju w Polsce, tworząc jednocześnie efekt skali w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej” – powiedział Klaus-Peter Roehler, Członek Zarządu Allianz SE odpowiedzialny za działalność ubezpieczeniową w krajach niemieckojęzycznych oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. „Dodatkowo, mając klienta w centrum naszych działań przy projektowaniu i dystrybucji produktów oraz wykorzystując innowacje i technologię jako kluczowe czynniki zapewniające satysfakcję klientów, mamy fantastyczną okazję do wzmocnienia naszej obecności.”

[1] Wg wielkości za rok 2020.

 

informacje o firmie

O Allianz

Grupa Allianz jest jednym z największych na świecie przedsiębiorstw w branży ubezpieczeń i zarządzania aktywami, obsługującym ponad 100 milionów[1] klientów detalicznych i instytucjonalnych w ponad 70 krajach. Klienci Allianz korzystają z bogatego asortymentu usług ubezpieczeniowych zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw, od ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie i zdrowotnych przez usługi assistance po ubezpieczenia kredytów i globalne ubezpieczenia działalności gospodarczej. Allianz jest jednym z największych na świecie inwestorów, zarządzającym w imieniu swoich klientów ubezpieczeniowych aktywami o wartości około 790 miliardów euro. Ponadto, należące do koncernu firmy zarządzające aktywami PIMCO i Allianz Global Investors zarządzają na zlecenie aktywami o wartości 1,7 biliona euro. Dzięki systematycznemu włączaniu kryteriów środowiskowych i społecznych w procesy biznesowe i decyzje inwestycyjne Grupa Allianz jest jednym  z liderów branży ubezpieczeniowej według indeksu zrównoważonej działalności Dow Jones Sustainability Index. W roku 2020, ponad 150.000 pracowników wypracowało w ramach grupy łączne przychody w wysokości 140 mld euro i zysk operacyjny w wysokości 10,8 mld euro.

Przedstawione oceny, jak zawsze, podlegają zastrzeżeniom wskazanym poniżej.

Zastrzeżenie związane ze stwierdzeniami dotyczącymi zdarzeń przyszłych

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące zdarzeń przyszłych, takie jak perspektywy lub oczekiwania, oparte na aktualnych ocenach kierownictwa i założeniach oraz obarczone znanymi i nieznanymi ryzykami i niepewnościami. Rzeczywiste wyniki, kwoty i zdarzenia mogą znacznie odbiegać od wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. Rozbieżności te mogą wynikać m.in. ze zmian takich czynników jak: (i) ogólna sytuacja ekonomiczna i konkurencyjna w podstawowym segmencie działalności Grupy Allianz i na jej najważniejszych rynkach, (ii) sytuacja na rynkach finansowych (w szczególności ich wahania, płynność i zdarzenia kredytowe), (iii) częstotliwość i istotność zdarzeń skutkujących szkodami, w tym szkodami wynikającymi z klęsk żywiołowych, a także kształtowanie się kosztów likwidacji szkód, (iv) wielkości i trendy śmiertelności i zachorowalności, (v) wskaźniki retencji, (vi) szczególnie w działalności bankowej – skala niespłacania kredytów, (vii) poziomy stóp procentowych, (viii) kursy wymiany walut, zwłaszcza kurs EUR/USD, (ix) zmiany przepisów prawa i regulacji, w tym podatkowych, (x) wpływ przejęć, w tym związanych z nimi kwestii integracji i reorganizacji oraz (xi) ogólne warunki konkurencji, odpowiednio, na poziomach lokalnych, regionalnych, krajowych lub globalnych. Wiele z tych czynników może ulec zaostrzeniu w wyniku aktów terrorystycznych.

Brak aktualizacji

Grupa Allianz nie jest zobowiązana do dokonywania i nie będzie dokonywać aktualizacji żadnych informacji ani stwierdzeń dotyczących zdarzeń przyszłych zawartych w niniejszym komunikacie, o ile nie wymagają tego przepisy prawa.

Ochrona informacji

Allianz SE jest zobowiązane do ochrony Państwa danych osobowych. Bliższe informacje na ten temat zawiera oświadczenie o ochronie danych osobowych.

[1] W tym podmioty niekonsolidowane obsługujące klientów Allianz.

załączniki

więcej z kategorii handel

informacje o firmie

O Allianz

Grupa Allianz jest jednym z największych na świecie przedsiębiorstw w branży ubezpieczeń i zarządzania aktywami, obsługującym ponad 100 milionów[1] klientów detalicznych i instytucjonalnych w ponad 70 krajach. Klienci Allianz korzystają z bogatego asortymentu usług ubezpieczeniowych zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw, od ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie i zdrowotnych przez usługi assistance po ubezpieczenia kredytów i globalne ubezpieczenia działalności gospodarczej. Allianz jest jednym z największych na świecie inwestorów, zarządzającym w imieniu swoich klientów ubezpieczeniowych aktywami o wartości około 790 miliardów euro. Ponadto, należące do koncernu firmy zarządzające aktywami PIMCO i Allianz Global Investors zarządzają na zlecenie aktywami o wartości 1,7 biliona euro. Dzięki systematycznemu włączaniu kryteriów środowiskowych i społecznych w procesy biznesowe i decyzje inwestycyjne Grupa Allianz jest jednym  z liderów branży ubezpieczeniowej według indeksu zrównoważonej działalności Dow Jones Sustainability Index. W roku 2020, ponad 150.000 pracowników wypracowało w ramach grupy łączne przychody w wysokości 140 mld euro i zysk operacyjny w wysokości 10,8 mld euro.

Przedstawione oceny, jak zawsze, podlegają zastrzeżeniom wskazanym poniżej.

Zastrzeżenie związane ze stwierdzeniami dotyczącymi zdarzeń przyszłych

Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące zdarzeń przyszłych, takie jak perspektywy lub oczekiwania, oparte na aktualnych ocenach kierownictwa i założeniach oraz obarczone znanymi i nieznanymi ryzykami i niepewnościami. Rzeczywiste wyniki, kwoty i zdarzenia mogą znacznie odbiegać od wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. Rozbieżności te mogą wynikać m.in. ze zmian takich czynników jak: (i) ogólna sytuacja ekonomiczna i konkurencyjna w podstawowym segmencie działalności Grupy Allianz i na jej najważniejszych rynkach, (ii) sytuacja na rynkach finansowych (w szczególności ich wahania, płynność i zdarzenia kredytowe), (iii) częstotliwość i istotność zdarzeń skutkujących szkodami, w tym szkodami wynikającymi z klęsk żywiołowych, a także kształtowanie się kosztów likwidacji szkód, (iv) wielkości i trendy śmiertelności i zachorowalności, (v) wskaźniki retencji, (vi) szczególnie w działalności bankowej – skala niespłacania kredytów, (vii) poziomy stóp procentowych, (viii) kursy wymiany walut, zwłaszcza kurs EUR/USD, (ix) zmiany przepisów prawa i regulacji, w tym podatkowych, (x) wpływ przejęć, w tym związanych z nimi kwestii integracji i reorganizacji oraz (xi) ogólne warunki konkurencji, odpowiednio, na poziomach lokalnych, regionalnych, krajowych lub globalnych. Wiele z tych czynników może ulec zaostrzeniu w wyniku aktów terrorystycznych.

Brak aktualizacji

Grupa Allianz nie jest zobowiązana do dokonywania i nie będzie dokonywać aktualizacji żadnych informacji ani stwierdzeń dotyczących zdarzeń przyszłych zawartych w niniejszym komunikacie, o ile nie wymagają tego przepisy prawa.

Ochrona informacji

Allianz SE jest zobowiązane do ochrony Państwa danych osobowych. Bliższe informacje na ten temat zawiera oświadczenie o ochronie danych osobowych.

[1] W tym podmioty niekonsolidowane obsługujące klientów Allianz.