środowisko naturalne/ekologia zdrowie

UNICEF: Co piąte dziecko na świecie nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody

22.03.2021 | UNICEF Polska

W Światowym Dniu Wody UNICEF rozpoczyna inicjatywę „Bezpieczeństwo wodne dla wszystkich”, aby zmobilizować międzynarodowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących dzieci.

 

Ponad 1,42 mld ludzi na całym świecie, w tym 450 mln dzieci, żyje na obszarach o skąpych zasobach wodnych. To znaczy, że co piąte dziecko nie ma dostępu do wystarczającej ilości czystej wody, aby zaspokoić codzienne potrzeby.

 

Według analizy UNICEF, w najtrudniejszej sytuacji są regiony, w których mamy do czynienia zarówno z ubogą infrastrukturą wodno-sanitarną jak i skąpymi zasobami wodnymi. Społeczności żyjące na tych obszarach polegają na zasobach wód powierzchniowych, zanieczyszczonych źródłach i miejscach oddalonych o co najmniej 30 minut drogi pieszo.

 

Światowy kryzys wodny nie nadchodzi. On już jest tutaj, a zmiany klimatu tylko go pogłębiają, powiedziała Dyrektor Generalna UNICEF, Henrietta Fore. Dzieci są największymi ofiarami kryzysu wodnego. Kiedy wysychają studnie, dzieci nie chodzą do szkoły, a jedynie po wodę. Kiedy susze ograniczają zapasy żywności, dzieci cierpią z powodu niedożywienia. Kiedy występują powodzie, dzieci chorują na choroby biegunkowe. Kiedy zasoby wodne się kurczą, dzieci nie mogą myć rąk, aby walczyć z chorobami.

 

Dzieci w ponad 80 krajach żyją na obszarach o skąpych zasobach wodnych. Afryka Wschodnia i Południowa ma najwyższy odsetek dzieci mieszkających na takich obszarach, przy czym ponad połowa dzieci – 58% - każdego dnia ma trudności z dostępem do wystarczającej ilości wody. Trudna sytuacja jest także w krajach Afryki Zachodniej i Środkowej (31%), Azji Południowej (25%) oraz Bliskiego Wschodu (23%). Azja Południowa jest domem dla największej liczby dzieci mieszkających na obszarach o bardzo skąpych zasobach wodnych - ponad 155 mln. Wśród krajów, w których należy podjąć natychmiastowe działania są: Afganistan, Burkina Faso, Etiopia, Haiti, Kenia, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua-Nowa Gwinea, Sudan, Tanzania i Jemen.

 

Zapotrzebowanie na wodę dramatycznie rośnie, podczas gdy jej zasoby się kurczą. Dostępną ilość czystej wody zmniejszają zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe. Do tego dochodzi szybki przyrost populacji, urbanizacja czy niewłaściwe gospodarowanie zasobami wodnymi. Według raportu UNICEF z 2017 r., prawie co czwarte dziecko na świecie w 2040 r. będzie mieszkać na obszarach o wysokim poziomie niedoboru wody.

 

Chociaż wszyscy odczuwają skutki braku wody, najbardziej cierpią dzieci. Najmłodsi i rodziny żyjące w najbardziej potrzebujących społecznościach stoją przed podwójnym wyzwaniem: skąpymi zasobami wodnymi i niewystarczającą infrastrukturą wodno-sanitarną.

 

UNICEF rozpoczyna inicjatywę „Bezpieczeństwo wodne dla wszystkich”, aby zapewnić każdemu dziecku dostęp do czystej wody i infrastruktury odpornej na zmiany klimatu. Inicjatywa ma na celu zmobilizowanie zasobów, partnerów, społeczności międzynarodowej i liderów światowych do działania tam, gdzie potrzeby są najpilniejsze.

 

UNICEF robi wszystko, aby zapewnić:

  • Dostęp do bezpiecznych i niedrogich usług wodnych;
  • Infrastrukturę wodno-sanitarną odporną na zmiany klimatu;
  • Wczesną interwencję zapobiegającą niedoborowi wody;
  • Wsparcie społeczności lokalnych w sprawiedliwym zarządzaniu wodą, usługami sanitarnymi i higienicznymi.

 

Musimy działać teraz, aby zaradzić kryzysowi wodnemu i zapobiec jego pogłębieniu, powiedziała Henrietta Fore. Możemy zapewnić bezpieczeństwo wodne dla każdego dziecka tylko poprzez innowacje, inwestycje i współpracę. Musimy działać dla naszych dzieci i naszej planety.

kontakt dla mediów
dr Monika Kacprzak
Rzecznik Prasowy, Stowarzyszenie UNICEF Polska
dr Monika Kacprzak

mkacprzak@unicef.pl

tel: (22) 568 03 81

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia

kontakt dla mediów
dr Monika Kacprzak
Rzecznik Prasowy, Stowarzyszenie UNICEF Polska
dr Monika Kacprzak

mkacprzak@unicef.pl

tel: (22) 568 03 81

informacje o firmie