sprawy społeczne

Zapowiedź przysiąg w WOT. Sens służby wojskowej wyraża się w oddaniu i poświęceniu dla wartości.

 

Sensem funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w państwie, a żołnierza OT w strukturach tych sił jest „służba”, która rozumiana być powinna jako praca na rzecz wspólnoty, wykonywana z poświęceniem. W najbliższy weekend 5 i 6 grudnia 2020 roku, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożą uroczysty akt zaprzysiężenia na sztandar wojskowy. Słowa roty przysięgi wojskowej zabrzmią w Słupsku, Zamościu, Białymstoku, Skwierzynie, Szczecinie, z ust blisko 300 ochotników, którzy oficjalnie, po ślubowaniu, staną się żołnierzami Wojska Polskiego. Swoją służbę pełnić będą w podległych BOT batalionach lekkiej piechoty.

Infografika: przysięgi wojskowe żołnierzy OT w dniach 5-6 grudnia 2020 r.

przysięga 5-6XII.jpegW najbliższą sobotę, 5 grudnia o godz. 10.00 w koszarach 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku odbędzie się przysięga żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio. Słowa roty przysięgi wypowie 29 ochotników, w tym 17 kobiet, którzy przed ponad dwoma tygodniami wcieleni zostali w szeregi gdańskiej brygady i ukończyli wyczerpujące 16-dniowe szkolenie podstawowe. Swoją służbę pełnić będą w podległych 7.PBOT batalionach lekkiej piechoty w Słupsku oraz Malborku.

W sobotę odbędzie się również przysięga w 1.Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej  im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. "Mścisław". W dniu 5 grudnia o godz. 11.00 w Białymstoku ślubowanie złoży 41 żołnierzy, w tym 13 kobiet. Najmłodszy ochotnik z Brygady, to 18-letni uczeń. Poza uczniami, w szeregach staną studenci, osoby pracujące oraz  jedna olimpijka.

Zachęcamy do śledzenia relacji online z przysięgi podlaskich terytorialsów

przysięga stream.jpeg

W niedziele, 6 grudnia br., o godz. 9.00, 28 nowych żołnierzy złoży przysięgę w 14 Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka, ps. „Warta”. W reżimie sanitarnym, w dwóch turach, złożą uroczystą przysięgę na sali tradycji w Szczecinie-Podjuchach, w obecności dowódcy 14.ZBOT – płk Tomasza Borowczyka. Wśród nowych żołnierzy 14.ZBOT jest 11 kobiet. 4 nowych żołnierzy, to młodzi mieszkańcy Stargardu - przyjaciele, którzy razem wstąpili do WOT by pomagać potrzebującym wsparcia. 4.ZBOT, jedna z najmłodszych brygad Obrony Terytorialnej liczy już ponad 500 żołnierzy.

Tego też dnia o godz. 10.00  mieszkańcy Skwierzyny usłyszą słowa” „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Przysięgę wojskową składać będzie 75 kandydatów z 12. Wielkopolkiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Taczaka.

W ostatniej przysiędze w niedzielę udział weźmie 77 ochotników z województwa lubelskiego. Złożą oni uroczystą przysięgę na sztandar 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora. Ceremonia odbędzie się na terenie jednostki wojskowej w Zamościu o godz. 11.00. Nowi żołnierze – ochotnicy, którzy już za kilka dni zasilą szeregi lubelskiej brygady OT to, w przeważającej części, osoby młode w wieku od 18 do 30 lat. Wśród nich jest aż 26 kobiet. Pochodzą z różnych środowisk, studiują, wykonują różne zawody, są wśród nich nauczyciele, mechanik, kucharz, elektryk, kierowca, księgowa, salowa, cieśla, architekt krajobrazu.

Wszyscy ochotnicy przed złożeniem przysięgi muszą przejść swoje pierwsze w życiu, intensywne szkolenie wojskowe, tzw. „szesnastkę”. To wielki test ich charakteru, wytrwałości i motywacji.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują w trybie przeciwkryzysowym, jednak nabór w szeregi piątego rodzaju sił zbrojnych nadal trwa.

Cały proces szkolenia nowego terytorialsa trwa trzy lata, i po tym czasie można uznać go za w pełni wyszkolonego żołnierza. Później doskonali on swoje umiejętności w ramach dalszych zajęć rotacyjnych. W pierwszym roku nacisk kładziony jest na zajęcia indywidualne o charakterze ogólnowojskowym. Drugi rok to szkolenia w wybranej przez terytorialsa specjalności. Podczas trzeciego roku żołnierze doskonalą swoją współpracę w ramach różnych pododdziałów. Do tego dochodzi udział w ćwiczeniach poligonowych oraz powołania do zadań realizowanych w ramach funkcjonowania brygady.

Unikatowy charakter służby w WOT pozwala łączyć życie codzienne ze służbą Ojczyźnie, co sprawia, że oliwkowy beret noszą ochotnicy pochodzący często z różnych środowisk, o różnych zainteresowaniach i pasjach, ale połączonych nierozerwalnym węzłem odpowiedzialności za losy Ojczyzny.

Niech żołnierze, którzy złożą w najbliższy weekend przysięgę będą świadomi tej odpowiedzialności, która przypada im w udziale. Niech pamiętają, jaki skarb oddaje im Naród w opiekę. Skarbem tym jest Niepodległość, Całość i Wolność Polski.

kontakt dla mediów
płk Marek PIETRZAK
Rzecznik Prasowy, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
płk Marek PIETRZAK

mpietrzak@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

Autor notatki: szer. Iwona Jędruszczuk
Zespół Prasowy, Dowództwo WOT

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

załączniki

więcej z kategorii sprawy społeczne