transport energetyka

GreenWay podsumował unijny projekt prowadzony w Polsce i Słowacji. Elektryki mają już jak jeździć

24.11.2020 | GreenWay Polska

Ponad 240 urządzeń infrastruktury elektromobilnej, pilotażowe badania rynku, zmniejszenie emisji CO2 i promocja ekologicznego transportu to kluczowe efekty dwóch projektów realizowanych w latach 2016-2020 przez firmę GreenWay, z wykorzystaniem unijnych funduszy. Prowadzone na terenie Polski i Słowacji działania “NCE-FastEvNet” oraz “NCE-AdvancedEvNet”, finansowane w ramach programu „Łącząc Europę”, spowodowały, że kraje te nie są już elektromobilną pustynią na mapie Starego Kontynentu. 

Projekty zrealizowane przez GreenWay Polska i GreenWay Infrastructure (Słowacja) miały na celu stworzenie w pełni operacyjnej i zintegrowanej sieci ładowania na terenie tych państw. Dodatkowo, celem projektu było zainstalowanie stacji na obszarach, gdzie jej brakowało, oraz wzmocnienie infrastruktury w miejscach, gdzie występowało wysokie zapotrzebowanie na usługi ładowania. Wszystko to ma na celu popularyzację samochodów elektrycznych, zmniejszenie emisji CO2 i poprawę stanu powietrza, zwłaszcza w miastach.

Realizując zadania, GreenWay wdrożył nowe technologie skracające czas ładowania pojazdów elektrycznych, takie jak magazyny energii zintegrowane ze stacjami ładowania oraz zainstalował stacje ładowania o mocy do 350 kW, które obecnie czekają na badania UDT i uruchomienie.
– Projekt otworzył się przed nami możliwość budowy stacji ładowania o dużej mocy, co jest przyszłością branży. Realizację tego zadania ukończymy w I kwartale 2021 roku. Stworzyliśmy także sieć magazynów energii przy stacjach GreenWay, które pozwalają na zapewnienie wysokiej mocy przy ograniczeniach wynikających z mocy przyłączeniowej. Oprócz stworzenie nowej infrastruktury ładowania, zebraliśmy bezcenne praktyczne doświadczenia w tym zakresie, które określiłbym jako pionierskie. Ale co najistotniejsze, każde z tych działań przysporzyło się do znaczącego rozwoju elektromobilności w Polsce i na Słowacji  - podkreśla Peter Badik, prezes GreenWay Holding.  

Projekt ma przełomowe znaczenie dla rozwoju elektromobilności. Oczekiwanym skutkiem popularyzacji napędu elektrycznego w samochodach osobowych jest przede wszystkim czystsze powietrze w centrach miast i - dzięki rozwojowi OZE - redukcja zużycia paliw kopalnych. 
- Prawdziwym beneficjentem programów są mieszkańcy Polski i Słowacji, a pośrednio całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż coraz częściej spotykamy kierowców z innych krajów, które podróżując korzystają z naszej sieci. Projekt oznaczał dla nas istotne wsparcie przy rozwoju infrastruktury ładowania zarówno przy głównych drogach, jak i w miastach, jak choćby w Katowicach, gdzie dzięki naszym działaniom samorządowi uda się zrealizować cele dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby punktów ładowania wynikające z ustawy o elektromobilności. Co równie ważne, projekt pozwolił także na dalszy rozwój systemów IT i procedur wewnętrznych usprawniających funkcjonowanie naszej sieci oraz podnoszących jakość obsługi klienta. Z dumą oceniam, że w tym zakresie w ostatnich dwóch latach wykonaliśmy bardzo duży krok do przodu - zauważa Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.

Szczegółowo w ramach działań zrealizowano:


Projekt NCE-AdvancedEvNet 03/2017 - 12/2020

 • 60 wielostanowiskowych stacji szybkiego ładowania (FCH) w Polsce
 • 50 ładowarek AC 7-22 kW (ACCH) w Polsce i 20 na Słowacji w punktach przesiadkowych (część urządzeń w trakcie montażu)
 • 10 systemów ładowania ze stacjonarną baterią (magazynów energii) przy stacjach ładowania w Polsce (zadanie w trakcie realizacji)
 • 10 stacji ultraszybkiego ładowania (UFCH) do 350kW w Polsce i 3 w Słowacji 
 • Badanie wpływu infrastruktury dużej mocy na sieć energetyczną oraz opracowanie planu wdrożenia sieci, z pilotażowym wdrożeniem


Projekt NCE-FastEvNet - 3/2016 - 3/2019 

 • 75 wielostanowiskowych stacji szybkiego ładowania (FCH) w Polsce i 10 w Słowacji wzdłuż korytarzy TEN-T
 • 3 istniejące stacje FCH w Słowacji z GridBoosters (magazyny energii)
 • Badania i analizy rynkowe mające na celu opracowanie usług dopasowanych do klienta oraz opracowany plan wdrożenia sieci, z wdrożeniem pilotażowym

Oba projekty są częścią działań realizowanych równolegle w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki 9 różnym zadaniom pilotażowym, przy udziale innych europejskich firm i instytucji, powstała rozległa sieć ładowania pojazdów elektrycznych łącząca Skandynawię z Włochami. Pokryła ona Polskę, Niemcy, Belgię, Słowację, Czechy, Austrię i Słowenię stacjami szybkiego i superszybkiego ładowania.
Kilka ciekawych danych nt. elektromobilności w Polsce i na Słowacji:

 • Na chwilę obecną w Polsce liczba samochodów elektrycznych (BEV) wynosi około  8.200 sztuk, zaś w Słowacji ok. 2100 

 • GreenWay Polska ma 7740 zarejestrowanych użytkowników, a GreenWay Infrastructure 2600

 • Kierowcy ładujący pojazdy na stacjach GreenWay przejechali już ponad 11,5 mln. kilometrów, dzięki czemu emisja CO2 jest mniejsza o 1509 ton

Podsumowaniem działań była zorganizowana 24 listopada konferencja on-line: „Jak skalować infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych w Europie - lekcje z praktyki”. Udział w wydarzeniu wzięli między innymi przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, samorządu oraz kluczowych firm i instytucji europejskich zaangażowanych w rozwój infrastruktury ładowania. W panelu dotyczącym roli władz publicznych w zwiększaniu europejskiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych mówcami byli Marek Popiołek z Ministerstwa Klimatu i Środowiska,  Adriana Kamińska-Flak z Urzędu Miasta Katowice oraz Arne Richters, dyrektor komunikacji Allego B.V. Z kolei w panelu “Ładowanie w miejscu pracy i zamieszkania: kluczowe segmenty i modele biznesowe pozwalające na zwiększenie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Europie” udział wzięli  Lyubov Artemenko, współzałożycielka i dyrektor zarządzająca Go To-U, Christopher Burghardt, dyrektor zarządzający ChargePoint oraz Bjørn Utgård, wiceprezydent EVBox. W trzeciej części wydarzenia poświęconej finansowaniu rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych mówcami byli Antongiulio Marin, z wydziału ds. Mobilności i Transportu Inwestycji Transportowych w Komisji Europejskiej, Frank Verbeek, partner zarządzający Drake Star Partners i Francois Gaudet, dyrektor ds. operacji finansowania w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI).

kontakt dla mediów
Marketing Specialist, GreenWay Polska
Samanta Piernicka

samanta.piernicka@greenwaypolska.pl

tel: 519 580 717

informacje o firmie

O GreenWay Polska

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności.  Jest najintensywniej rozwijająca się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy. Firma istnieje od 2011 r. (w Polsce od 2016 r.) i stawia sobie za cel upowszechnienie pojazdów elektrycznych, by Europa Środkowa i Wschodnia stała się czystsza, zdrowsza oraz mniej uzależniona od ropy naftowej. Obecnie w sieci GreenWay znajduje się ponad 300 stacji ładowania, z czego w Polsce 211. Są to w znacznej większości stacje szybkiego ładowania o dużej mocy.

Oprócz usług ładowania, GreenWay oferuje także profesjonalne usługi w zakresie budowy i zarządzania infrastrukturą ładowania dla innych podmiotów. Oferta obejmuje instalację, konfigurację, utrzymanie i zarządzanie punktami ładowania, również w formie najmu. Firma obsługuje też posiadaczy samochodów elektrycznych korzystających z usług ładowania należących do partnerów GreenWay. Dodatkowo GreenWay oferuje kompleksowe rozwiązania firmom i instytucjom chcącym przekształcać swoją flotę w elektryczną.

załączniki

więcej z kategorii transport

kontakt dla mediów
Marketing Specialist, GreenWay Polska
Samanta Piernicka

samanta.piernicka@greenwaypolska.pl

tel: 519 580 717

informacje o firmie

O GreenWay Polska

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności.  Jest najintensywniej rozwijająca się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy. Firma istnieje od 2011 r. (w Polsce od 2016 r.) i stawia sobie za cel upowszechnienie pojazdów elektrycznych, by Europa Środkowa i Wschodnia stała się czystsza, zdrowsza oraz mniej uzależniona od ropy naftowej. Obecnie w sieci GreenWay znajduje się ponad 300 stacji ładowania, z czego w Polsce 211. Są to w znacznej większości stacje szybkiego ładowania o dużej mocy.

Oprócz usług ładowania, GreenWay oferuje także profesjonalne usługi w zakresie budowy i zarządzania infrastrukturą ładowania dla innych podmiotów. Oferta obejmuje instalację, konfigurację, utrzymanie i zarządzanie punktami ładowania, również w formie najmu. Firma obsługuje też posiadaczy samochodów elektrycznych korzystających z usług ładowania należących do partnerów GreenWay. Dodatkowo GreenWay oferuje kompleksowe rozwiązania firmom i instytucjom chcącym przekształcać swoją flotę w elektryczną.