nowe produkty/usługi ekonomia/biznes/finanse

Pekao Faktoring podpisał pierwszą umowę faktoringu ze wsparciem gwarancją BGK

25.09.2020 | Bank Pekao SA

Pekao Faktoring, lider rynku faktoringowego w Polsce, podpisał pierwszą umowę faktoringu zabezpieczonego gwarancją BGK. Projekt zabezpieczenia gwarancją BGK limitów faktoringowych to pionierskie rozwiązanie nie tyko w Polsce, ale także na skalę europejską. Pekao Faktoring jest pierwszym faktorem, który podpisał umowę z BGK oraz uzyskał gotowość operacyjną do oferowania klientom nowego rozwiązania.

Podpisanie pierwszej umowy potwierdza aktywny udział naszej spółki w programie organizowanym przez BGK. Wprowadzenie rozwiązania faktoringu z gwarancją BGK spotkało się z dużym zainteresowaniem faktorantów. Niedługo będą podpisywane kolejne umowy faktoringu z gwarancją BGK a zainteresowanie klientów przekłada się na dalsze procesowane wnioski – mówi Dariusz Jamroży, prezes Pekao Faktoring.

Pekao Faktoring konsekwentnie realizuje misję wsparcia płynności przedsiębiorstw na krajowym rynku, co potwierdza zarówno proaktywnym podejściem do klientów, wspierającym ich płynność w szczególnie trudnym okresie pandemii, jak również aktywnym oferowaniem faktoringu z gwarancją BGK.

Z programu faktoringu z gwarancją BGK można korzystać do końca bieżącego roku.

kontakt dla mediów
Paweł Bernat
Informacje korporacyjne, spółki zależne, Bank Pekao SA
Paweł Bernat

pawel.bernat@pekao.com.pl

tel: +48 887 217 541

informacje o firmie

 

 

Pekao Faktoring Sp. z o.o. to spółka faktoringowa z Grupy Banku Pekao S.A. Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

więcej z kategorii nowe produkty/usługi