wydarzenia polityka kultura/sztuka/rozrywka sprawy społeczne ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Wyniki naboru w programie dotacyjnym "Koalicje dla Niepodległej #Wiktoria 1920”

157 instytucji dofinansowanych w programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległej #Wiktoria 1920”

 

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Na wydarzenia upowszechniające wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości 157 podmiotów otrzyma łącznie 4,511 mln zł dotacji.

 

Decyzją prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego, oraz Jarosława Selina, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz pełnomocnika Rządu RP do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, budżet programu został zwiększony z 2 mln zł do 4,5 mln zł, dzięki czemu dofinansowanie uzyskały wszystkie projekty, które przekroczyły jakościowy próg 70% punktów.

- W tegorocznym naborze otrzymaliśmy w sumie 328 wniosków o dofinansowanie projektów, 192 wnioski złożyły samorządowe instytucje kultury, a 136 - organizacje pozarządowe. Dofinansowanie otrzymało 157 wnioskodawców, 105 samorządowych instytucji kultury i 52 NGO. Dofinansowanie wynosi od 10 tys. do 40 tys. zł – informuje Jan Edmund Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”. - Projekty o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniające wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości, będą realizowane od 3 sierpnia 2020 r. do 20 października 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie działań mogły składać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, w partnerstwie z co najmniej dwoma innymi podmiotami, wskazanymi w regulaminie programu dotacyjnego. Dofinansowanie otrzymały:

  1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
  2. lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
  3. wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
  4. rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
  5. działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

„Koalicje dla Niepodległej” to program małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. Jego celem strategicznym jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy Biura Programu „Niepodległa”, Biuro Programu „Niepodległa”
Kamil Wnuk

kwnuk@niepodlegla.gov.pl

tel: +48 22 18 22 610

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii wydarzenia

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy Biura Programu „Niepodległa”, Biuro Programu „Niepodległa”
Kamil Wnuk

kwnuk@niepodlegla.gov.pl

tel: +48 22 18 22 610

informacje o firmie