nauka/edukacja/szkolenia

PG ponownie na 4. miejscu wśród uczelni technicznych w rankingu "Perspektyw"

17.07.2020 | Politechnika Gdańska

W najnowszej edycji rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Politechnika Gdańska zajęła 4. miejsce wśród uczelni technicznych (ex equo z Politechniką Łódzką) i 8. pozycję wśród wszystkich uczelni w kraju. Podczas gali rankingu, która odbywa się 17 lipca w Warszawie, Politechnikę Gdańską reprezentuje prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” prowadzony jest od 1999 roku. Uwzględnia on wszystkie polskie uczelnie wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa kapituła, której przewodniczącym jest prof. Michał Kleiber, w przeszłości prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Minister Nauki i Informatyzacji.

W tegorocznej edycji badania brano pod uwagę 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukową, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów oraz pozycję absolwentów na rynku pracy. Dzięki temu ranking odzwierciedla wszystkie istotne wymiary i funkcje szkoły wyższej: badawcze, dydaktyczne, społeczne i związane z transferem wiedzy.

W ogólnej klasyfikacji na czele rankingu uplasował się Uniwersytet Jagielloński, a tuż za nim Uniwersytet Warszawski. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Warszawska. Najwyższą pozycję wśród trójmiejskich uczelni zajął Gdański Uniwersytet Medyczny (6. miejsce), natomiast Politechnika Gdańska uplasowała się jako druga pomorska uczelnia (8. miejsce).

Z kolei w klasyfikacji polskich uczelni technicznych PG zajęła ponownie 4. miejsce, za Politechniką Warszawską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechniką Wrocławską. Czwartą pozycję przyznano ex equo - podobnie jak w ub. roku - również Politechnice Łódzkiej. Gdańska uczelnia wyprzedziła z kolei m.in. Politechnikę Poznańską, Śląską i Lubelską. Pełne zestawienie dostępne jest na stronie internetowej rankingu.

Jeśli zaś chodzi o pozycję w rankingu dla poszczególnych kryteriów, PG zajęła ósme miejsce w kraju pod względem innowacyjności oraz zamyka pierwszą dziesiątkę w aspekcie potencjału naukowego. Więcej o ranking szkół wyższych w podziale na poszczególne kryteria [TUTAJ].

Wysokie pozycje Politechnika Gdańska zajęła również w rankingu studiów inżynierskich. Na 2. miejscu w Polsce znalazła się inżynieria biomedyczna PG, a na 3. miejscu geodezja i kartografia, inżynieria materiałowa i inżynieria środowiska. Na 4. miejscu uplasowały się biotechnologia, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, a także elektrotechnika. Z kolei na 5. znalazły się architektura, fizyka techniczna oraz informatyka.

 – Politechnika Gdańska utrzymuje stabilną, wysoką pozycję w rankingu polskich uczelni wyższych. Co więcej, ponownie znalazła się w ścisłej czołówce uczelni technicznych – podsumowuje  prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Przed naszą uczelnią rysują się również bardzo dobre perspektywy. Dzięki otrzymaniu statusu uczelni badawczej, nasza uczelnia zyskała nowe możliwości do rozwijania dydaktyki oraz kompetencji naszych naukowców. W kolejnych latach z pewnością przełoży się to na poprawę pozycji PG na mapie polskiej i międzynarodowej nauki.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

więcej z kategorii nauka/edukacja/szkolenia

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie