praca ekonomia/biznes/finanse

Korzystny wpływ dialogu społecznego na sytuację w TAURONIE w czasie pandemii

W konsekwencji podpisanych porozumień ze stroną społeczną w spółkach TAURON Dystrybucja i TAURON Dystrybucja Pomiary możliwe będzie rozwiązanie rezerw w wysokości 350 mln zł. Pracownicy Grupy TAURON kolejny raz, w ostatnich tygodniach mogą pochwalić się efektami dialogu społecznego prowadzonego na najwyższym poziomie.

- Pomimo napięć, jakie na rynkach wywołuje pandemia, TAURON zachowuje stabilność finansową. Na poprawę sytuacji firmy wpływa efektywny dialog ze stroną społeczną – podsumowuje Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Cieszę się, że zarówno kierownictwo spółek, jak i strona społeczna wykazały się dojrzałością, która pozwoliła na wypracowanie wartościowego konsensusu – dodaje prezes TAURONA.

Zarządy TAURON Dystrybucja oraz TAURON Dystrybucja Pomiary podpisały z organizacjami związkowymi porozumienia dotyczące zmian w zakresie wypłat ekwiwalentu pieniężnego za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej przez byłych pracowników tych spółek. Na podstawie tych zmian zarządy będą mogły podjąć decyzje o rozwiązaniu rezerw w wysokości 350 mln zł, które były utworzone na ten cel. Pozytywny wpływ rozwiązania rezerw na wynik EBITDA Grupy TAURON zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020. Zmiany wejdą w życie z chwilą wpisu do rejestru zakładowych układów pracy, prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednocześnie podpisane porozumienia nie wykluczają możliwości wypłat ekwiwalentu pieniężnego dla byłych pracowników, przy czym decyzja, wartość i zasady wypłat będą ustalane corocznie w drodze odrębnego porozumienia.

To nie pierwsze porozumienie Grupy TAURON ze stroną społeczną zabezpieczające spółki przed negatywnymi skutkami rynkowymi pandemii, których celem jest utrzymanie i ochrona miejsc pracy. W kwietniu TAURON Wydobycie podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie, na mocy którego obniżono wymiar czasu pracy o 20%. W okresie od maja do lipca pracownicy tego segmentu będą pracowali przez 4 dni w tygodniu.

Podobny kompromis udało się osiągnąć w TAURON Wytwarzanie. W przypadku tej spółki wymiar czasu pracy i uposażenie został zredukowany o 10%.

Dzięki tym działaniom spółki Grupy TAURON będą mogły ubiegać się o środki na ratowanie miejsc pracy, pochodzące z rządowej tarczy antykryzysowej.

- Naszym priorytetem jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie, a otwarty konsekwentny dialog ze stroną społeczną przynosi wymierne efekty korzystnie wpływające na kondycję finansową Grupy – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia - Jest to szczególnie istotne w sytuacji turbulencji gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa. Szacujemy, że rozwiązanie rezerw pozwoli na obniżenie wartości tego wskaźnika na koniec I półrocza 2020 o ok. 0,4 – dodaje wiceprezes TAURONA.

W ostatnich niełatwych miesiącach TAURON stabilnie zasilał w energię i ciepło miliony Polaków. Pomimo wielu wyzwań i trudności, szczególnie tych, które są skutkiem globalnej pandemii, wciąż realizowane są inwestycje kluczowe dla polskiego rynku energii elektrycznej. Pomimo trwającej pandemii koronawirusa Grupa TAURON skutecznie pozyskuje finansowanie zewnętrzne.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia SA
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie
  • ***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

załączniki

więcej z kategorii praca