ekonomia/biznes/finanse

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019

17.10.2019 | Ericsson Sp. z o.o.

Podsumowanie trzeciego kwartału:

- Sprzedaż w trzecim kwartale wyniosła 57.1 (53.8) mld SEK. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych wzrosła o 3% dzięki silnemu wzrostowi w Ameryce Północnej i Azji Północno-Wschodniej. Zgłoszona sprzedaż wzrosła o 6%.

- Na przychód operacyjny wpłynęły rezerwy na koszty w wysokości 1,2 mld USD (11,5 mld SEK), które dotyczą zakończenia dochodzeń SEC i DOJ w USA oraz zwrotem kosztów zabezpieczenia społecznego w wysokości 0,9 mld SEK, określanych w raporcie jako „pozycje

wpływające na porównywalność”.

- Zysk operacyjny wyniósł 6,5 mld SEK (11,4% marży operacyjnej), z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych i pozycji mających wpływ na porównywalność. Raportowany dochód operacyjny wyniósł -4,2 mld SEK (3,2).

- Marża brutto, z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych, wyniosła 37,8% (36,9%). Wyniki w dziale Managed Services, Digital Services i Networks poprawiły się. Zgłoszona marża brutto wyniosła 37,7% (36,5%).

- Zysk netto wyniósł -6,9 (2,7) mld SEK, na co negatywnty wpływ miały pozycje wpływające na porównywalność.

- Wolne przepływy pieniężne, bez fuzji i przejęć, wyniosły 5,5 mld SEK (0,7). Środki pieniężne netto wzrosły do 37,4 mld SEK (32,0).

Informacje dla inwestorów:

Strategia biznesowa firmy Ericsson pozostaje niezmienna, firma koncentruje się na kolejnych celach finansowych:

- Sprzedaż na poziomie 230–240 mld SEK w 2020 roku (poprzednio 210-220 mld SEK), bazując na kursie waluty SEK / USD w wysokości 9.50.

- Docelowa marża operacyjna w 2020 roku, z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych, pozostaje niezmieniona i wynosi > 10% sprzedaży. Obejmuje to ciągły rozwadniający wpływ kontraktów strategicznych, początkowo wyższy poziom kosztów dla nowo wprowadzonych produktów 5G oraz korektę targetów dla segmentu Emerging Business i Other do -1,5 do -2,0 mld SEK (wcześniej rentowność).

- Marża operacyjna na rok 2022 w wysokości 12-14% (poprzednio > 12%), z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych. Ambicją firmy jest  wzrost szybszy wzrost względem rynku, wykorzystując inwestycje i R&D jako dźwignię finansową. 

Pełny raport: https://www.ericsson.com/en/press-releases/2019/10/ericsson-reports-third-quarter-results-2019 

mld SEK Q3
2019
Q3
2018

 

 

RdR
zmiana

 

Q2
2019
KdK
zmiana
Styczeń-Wrzesień
2019
Styczeń-Wrzesień
2018
Sprzedaż netto57.153.86%54.84%160.8147.0
 Wzrost sprzedaży skorygowany o porównywalne jednostki i walutę--3%----
Marża brutto37.7%36.5%-36.6%-37.5%35.2%
Marża brutto z wyłączeniem kosztów restrukturyzacjii37.8%36.9%-36.7%-37.6%36.5%
Przychód operacyjny (strata)-4.23.2-3.7-4.43.1
Marża operacyjna-7.3%6.0%-6.8%-2.8%2.1%
Przychód operacyjny z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji i porównywalnych jednostek6.53.871%3.968%14.06.7
Marża operacyjna z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji i porównywalnych jednostek11.4%7.0%-7.0%-8.7%4.6%
Zysk netto (strata)-6.92.7-1.8--2.60.2
EPS w SEKach-1.890.83-0.51--0.670.01
Przepływy pieniężne bez M&A5.50.7-2.2147%11.81.3
Przepływy pieniężne37.432.017%33.811%37.432.0

 

 

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876 roku, ma centralę w Sztokholmie. W 2016 roku firma osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 222,8 mld SEK. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska