środowisko naturalne/ekologia sprawy społeczne

Gdzie podziało się 250 mln ton osadów ściekowych?

04.10.2019 | Puls Biznesu

GUS szacuje, że w 2018 r. roku zostało wyprodukowanych 583 tys. ton osadów ściekowych. Zagospodarowano ponad 330 tys. ton. Gdzie podziała się reszta? Gdzie podziało się 250 tys. ton osadów ściekowych z polskich oczyszczalni - pyta dziennik "Puls Biznesu"?

Gazeta zwraca uwagę, że w Polsce działa około 4 tys. oczyszczalni ścieków. Funkcjonuje przy nich 11 spalarni osadów komunalnych, które nie tylko pomagają w ich zagospodarowaniu, ale mogą też zaopatrywać przedsiębiorstwa wodno-ściekowe w energię lub ciepło. W 2010 r. były w kraju zaledwie trzy takie instalacje. W ostatnich latach ich liczba znacznie wzrosła. Budowę linii termicznego przekształcania osadów rozważają Poznań i Wrocław.

„Znaczący udział w statystyce zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych mają nieokreślone bliżej sposoby ich zagospodarowania, a także magazynowanie osadów na terenie oczyszczalni. Wskazuje to na istnienie barier, które utrudniają zgodne z prawem zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych” — napisano w Strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019-22 opracowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Karolina Banaszek, rzecznik prasowy GUS, w odpowiedzi na pytania "Pulsu Biznesu" poinformowała, że za budzącą wątpliwości pozycją w statystykach kryją się m.in. osady wykorzystywane do uprawy roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia, w procesach recyklingu lub regeneracji substancji organicznych, w tym kompostowania i innych biologicznych procesów przekształcania. Urząd ma te dane ze sprawozdań firm i samorządów, ale w statystykach nie wdaje się w szczegóły. Trudno jest więc ustalić, gdzie podziała się prawie połowa wytworzonych w zeszłym roku osadów ściekowych. Nieprecyzyjne statyki dziś niepokoją urzędników, branżowych specjalistów i organizacje ekologiczne. Nie wiadomo bowiem, czy trafiły do szarej strefy i jak zostały zagospodarowane.

 

Więcej w artykule "Pulsu Biznesu":  https://www.pb.pl/scieki-przeciekaja-przez-statystyki-972108


kontakt dla mediów
Karolina Kowalska
Chief Marketing Officer, Puls Biznesu
Karolina Kowalska

k.kowalska@pb.pl

tel: 22 333 98 01

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii środowisko naturalne/ekologia