ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Wiedza do potęgi. Fundacja BNP Paribas wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży we współpracy z Fundacją Ocalenie

02.09.2019 | Bank BNP Paribas

Rozpoczyna się kolejny rok szkolny, w którym Fundacja BNP Paribas zapewni pomoc w nauce i integracji czterdzieściorgu dzieciom z rodzin uchodźczych uczącym się w warszawskich szkołach. Fundacja BNP Paribas oraz Fundacja Ocalenie od 2018 roku realizują wspólny program Wiedza do potęgi – mający na celu pomoc dzieciom i młodzieży, którym grozi przerwanie nauki.  

- Tegorocznym programem objętych jest 40 młodych osób, które mają problemy w szkole z powodu traumatycznych doświadczeń, trudności w odnalezieniu się w nowym systemie edukacyjnym, czy dłuższej przerwy w edukacji. Do programu przyjmowani są uczniowie od 7 roku życia, ale przeważa młodzież w wieku 13-16 lat – tłumaczy Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, członek zarządu Fundacji BNP Paribas.

- Uczestnicy korzystają ze wsparcia udzielanego przez specjalnie przygotowanych przez nas tutorów-wolontariuszy, pracując w parach stypendysta – tutor. Ponadto dla dzieci organizowane są warsztaty, wspólne wyjścia edukacyjne i kulturalne oraz półkolonie. Prowadzone są także zajęcia dodatkowe - dodaje Kalina Czwarnóg z Fundacji Ocalenie.

Współpraca Fundacji BNP Paribas z Fundacją Ocalenie trwa od 2016 roku. Rozpoczęły ją wspólne działania nastawione na tworzenie uchodźcom odpowiednich warunków do zaaklimatyzowania się w nowych realiach prawnych, administracyjnych, kulturowych i obyczajowych. Do priorytetów należało również wsparcie mieszkaniowe i pomoc w nauce języka polskiego. Program tutorsko-stypendialny Wiedza do potęgi prowadzony jest w ramach inicjatywy Grupy BNP Paribas na rzecz integracji młodych uchodźców w Europie. Jego realizacja w latach 2019-2021 jest także finansowana ze środków Grupy.

Uczestnicy bieżącej edycji programu pochodzą z krajów objętych konfliktami zbrojnymi i nękanych długotrwałymi problemami, głównie z Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, a także z Dagestanu, Iraku czy Syrii.

- Bardzo ważne jest dla nas, aby trudne doświadczenia nie obciążały dzieci, które znalazły się w nowym kraju, nowej kulturze – podkreśla Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz. Działania podejmowane w ramach programu Wiedza do potęgi mają doprowadzić do ukończenia przez nie rozpoczętego etapu kształcenia lub do poprawy wyników w nauce. 

W tym roku, dodatkowo, pracownicy Banku BNP Paribas w Polsce włączyli się w zbiórkę wyprawek szkolnych dla podopiecznych Fundacji Ocalenie.

Działania edukacyjne, dające szanse rozwoju swoich pasji dzieciom i młodzieży z różnych środowisk są dla Fundacji BNP Paribas priorytetem. Wiedza do potęgi to już trzeci program stypendialny Fundacji BNP Paribas. Od 2003 roku Fundacja prowadzi program Klasa dla zdolnej młodzieży z mniejszych miejscowości w Polsce, a od 2012 roku wspiera talenty rolnicze w ramach programu Agrotalenty. Dzięki wspomnianym trzem programom pomoc otrzymało już łącznie ponad 1000 uczniów.

kontakt dla mediów
Izabela Tworzydło
Dyrektor Dep. Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik prasowy, Bank BNP Paribas
Izabela Tworzydło

izabela.tworzydlo@bnpparibas.pl

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse