ekonomia/biznes/finanse

Tydzień Aktywności Społecznej MetLife

23.05.2019 | MetLife TUnŻiR S.A.

MetLife, we współpracy z Olimpiadami Specjalnymi i Habitat for Humanity, organizuje Tydzień Aktywności Społecznej w regionie EMEA.

MetLife po raz kolejny nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne i Fundacją Habitat for Humanity, aby umożliwić swoim pracownikom udział w wolontariacie na wszystkich rynkach w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Azja).

MetLife zaprosił 4000 pracowników w 26 krajach EMEA do udziału w wolontariacie dla obu organizacji podczas Tygodnia Aktywności Społecznej MetLife (EMEA Community Week). Wolontariusze MetLife uczestniczą w wydarzeniach sportowych Olimpiad Specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz w lokalnych projektach Habitat for Humanity, których celem jest wsparcie osób wykluczonych społecznie lub w trudnej sytuacji życiowej.

W Polsce pracownicy MetLife pomogą Fundacji Habitat for Humanity w remoncie ośrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego „Przebudzenie” dla osób z autyzmem i zaburzeniami sprzężonymi na warszawskiej Pradze i wezmą udział w wolontariacie podczas Dnia Młodych Sportowców Olimpiad Specjalnych, 25 maja w Nadarzynie.

Projekt sfinansowała Fundacja MetLife, która kontynuuje długą tradycję społecznego zaangażowania MetLife. Fundacja od wielu lat wspiera inicjatywy, które angażują pracowników MetLife w działania na rzecz poprawy jakości życia i zwiększania równości szans.

– Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą wieloletnią współpracę z Fundacją Habitat for Humanity i Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne – mówi Dirk Ostijn, Prezes Regionu EMEA w MetLife. W ubiegłym roku w wolontariacie uczestniczyło ponad 750 pracowników w ponad 20 krajach EMEA. W tym roku chcielibyśmy zdziałać jeszcze więcej. Tydzień Aktywności Społecznej stwarza nam wszystkim fantastyczną okazję do wspierania społeczności, w których działamy.

– Wolontariusze są filarem Olimpiad Specjalnych – dodaje Mary Davis, Dyrektor Generalna Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne. – To dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu możemy obserwować sukcesy sportowców Olimpiad Specjalnych i przyczyniać się do budowania zintegrowanych społeczności. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy zaprosić pracowników MetLife z całej Europy i Bliskiego Wschodu do udziału w wolontariacie podczas Tygodnia Aktywności Społecznej.

– Takie działania jak Tydzień Aktywności Społecznej MetLife rzucają istotne światło na kwestie mieszkaniowe w Europie i na Bliskim Wschodzie – powiedział Torre Nelson, Wiceprezes Fundacji Habitat for Humanity w EMEA. – Wolontariusze pomagają rodzinom, którym brakuje godnych i przystępnych finansowo miejsc do zamieszkania, budować własną niezależność i stabilność.

 

 

 

informacje o firmie

MetLife, Inc.
MetLife, Inc. poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone („MetLife”), jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Oferuje ubezpieczenia, renty kapitałowe, programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Istnieje od 1868 roku, prowadzi działalność w ponad 40 krajach i zajmuje wiodącą pozycję w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife prowadzi działalność jako MetLife TUnŻiR S.A., MetLife TFI S.A. oraz MetLife PTE S.A. Więcej informacji na stronach www.metlife.com oraz www.metlife.pl

Fundacja MetLife
Fundacja MetLife powstała w 1976 roku, aby kontynuować długą tradycję społecznego zaangażowania MetLife. Od momentu powstania do końca 2017 roku Fundacja MetLife przyznała granty o łącznej wartości ponad 783 milionów USD i wydała 70 milionów USD na inwestycje związane z programami realizowanymi we współpracy z organizacjami społecznie zaangażowanymi. W 2013 roku fundacja przeznaczyła 200 milionów USD na projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu finansowemu, a jej dotychczasowymi działaniami objętych zostało ponad 3,5 miliona niezamożnych osób w 42 krajach. Więcej informacji o Fundacji MetLife na stronie www.metlife.org

Olimpiady Specjalne
Olimpiady Specjalne powstały w 1968 roku. To międzynarodowy ruch, którego główną działalnością jest organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez sport zawodnicy rozwijają się zarówno fizycznie, jak i społecznie. Uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. Poza sportem Olimpiady tworzą inicjatywy zmieniające świadomość społeczeństwa dot. potencjału, umiejętności i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ruch Olimpiady Specjalne obecnie obejmuje ponad 5,3 miliona sportowców i partnerów programu Sporty Zunifikowane w 170 krajach. Dzięki wsparciu ponad miliona trenerów i wolontariuszy Olimpiady Specjalne oferują 32 olimpijskie dyscypliny sportowe i ponad 108 tys. zawodów i imprez sportowych rocznie. Organizacja jest wspierana przez osoby indywidualne, fundacje i partnerów. Więcej informacji na stronach www.specialolympics.org i www.olimpiadyspecjalne.pl

Habitat for Humanity International
Fundacja Habitat for Humanity – której działalność wynika z przekonania, że każdy ma prawo do mieszkania w warunkach godnych człowieka – powstała w 1976 roku jako lokalna inicjatywa pracowników gospodarstwa rolnego na południu stanu Georgia. Dziś jest to globalna organizacja nie nastawiona na dochód, zajmująca się budowaniem mieszkań dla członków blisko 1,4 tys. społeczności w Stanach Zjednoczonych i ponad 70 innych krajach. Habitat for Humanity pomaga potrzebującym w budowaniu i remontowaniu obiektów, które zapewnią im mieszkanie. Beneficjenci programu pracują wraz z wolontariuszami przy budowie własnych mieszkań, finansowanym dzięki niedrogim kredytom hipotecznym. Udzielając pomocy finansowej, pracując społecznie i propagując ideę budowy tanich mieszkań każdy może przyczynić się do tego, aby rodziny mogły osiągnąć stabilność, niezależność materialną i wyższą jakość życia. Budujemy mieszkania, dajemy niezależność. Więcej informacji na stronach www.habitat.org i www.habitat.pl

 

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse