handel ekonomia/biznes/finanse

OPONEO.PL: rekordowe przychody w 2018 roku i dalsze plany umacniania pozycji lidera internetowej sprzedaży opon

28.03.2019 | Oponeo

W 2018 roku Grupa OPONEO.PL, lider internetowej sprzedaży opon w Polsce, odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wolumenu sprzedanych opon i felg:

- Rekordowe przychody ze sprzedaży wyniosły 843 mln zł, co oznacza wzrost rok
do roku o 19 proc.

- EBITDA wyniosła 29,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 48 proc.

- Wynik brutto wyniósł 24 mln i wzrósł o 12,5 proc. w stosunku do zysku brutto z 2017 roku.

- Marża brutto na sprzedaży ukształtowała się na poziomie 19,2 proc., co oznacza wzrost rok do roku o 0,7 p.p.

- Zysk netto wyniósł 16,4 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 7 proc.

- Rekordowy wolumen sprzedanych opon wyniósł 3,3 mln sztuk, co oznacza wzrost rok
do roku o 17,9 proc. W analizowanym okresie sprzedano także rekordowe 122,9 tys. felg, co oznacza 8,2-proc. wzrost w porównaniu z 2017 rokiem.

- Celem Zarządu Spółki na 2019 rok jest dalsza poprawa wyników finansowych,
a w efekcie umocnienie pozycji lidera w branży. Powyższym planom sprzyja szczególnie korzystna sytuacja na rynku e-commerce. 

 

W 2018 roku przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły 843 mln zł. Na sprzedaż krajową przypadało 660,4 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 18,6 proc. W 2018 roku sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła blisko 22 proc. obrotów ogółem. Przychody z działalności zagranicznej wyniosły 182,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 20, 2proc.

W 2018 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała 3,3 mln opon, o 17,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Większość sprzedaży odbyła się w Polsce – Grupa sprzedała tu 2,7 mln opon, czyli 81,8 proc. całości wolumenu.
Za granicą sprzedano natomiast 595,6 tys. opon (wzrost o 11 proc. w relacji do 2017 roku). Wpływ na poziom przychodów z rynków zagranicznych w ujęciu złotowym miało osłabienie się polskiej waluty w stosunku do euro.

Wzrost podatku dochodowego o 99,2 proc. rok do roku, do 7,6 mln zł wpłynął na spadek zysku netto, który w 2018 roku wyniósł 16,4 mln zł. Zwiększone obciążenie podatkowe związane jest ze wzrostem opodatkowania bieżącego poszczególnych spółek Grupy oraz większą wartością podatku odroczonego.

Pozytywne trendy obserwowane w 2018 roku utrzymują się także w roku bieżącym. W okresie styczeń-luty 2019 roku Spółka wypracowała 81 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 25 proc.

- Strategia umacniania pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w Polsce oraz wzrostu sprzedaży zagranicznej przynosi zamierzone rezultaty. Stawiamy na usprawnianie procesów logistycznych, inwestujemy w rozwój systemów IT, podnosząc ich wydajność i bezpieczeństwo. W ramach naszej Grupy Kapitałowej funkcjonuje także m.in. Dadelo S.A., które sprzedaje rowery i części rowerowe w internecie. Myślimy jednak o dalszej dywersyfikacji biznesu. Aktywnie poszukujemy możliwości wejścia na kolejne rynki e-commerce - komentuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Planom rozwoju Spółki sprzyja korzystne otoczenie rynkowe. Zgodnie z wyliczeniami Eurostatu, na wszystkich rynkach, gdzie obecna jest Grupa OPONEO.PL, liczba osób dokonujących zakupów w internecie rośnie. Najwyższy odsetek osób, które dokonały transakcji online w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaobserwowano w Wielkiej Brytanii (82 proc., wzrost o 25 p.p. w porównaniu z 2008 r., czyli początkiem zbierania danych). Na drugim miejscu uplasowała się Holandia (79 proc., wzrost o 23 p.p. w porównaniu z 2008 r.), a podium zamknęły Niemcy (75 proc., wzrost o 22 p.p. w porównaniu z 2008 r.)[1].

Wartość krajowego rynku e-commerce wyniosła w 2018 roku 50 mld zł, podczas gdy w 2019 roku ma to być 58 mld zł, a w 2020 roku 67 mld zł. Rozwojowi rynku e-commerce w Polsce sprzyjał przede wszystkim rosnący dostęp do szerokopasmowego internetu[2]. Wyniki „Raportu E-commerce 2019” wskazują na wzrost zainteresowania zakupami online dokonywanymi przez urządzenia mobilne.
Najczęściej w internecie kupują mieszkańcy miast, a najpopularniejszą formą płatności jest szybki przelew, tzw. Pay-By-Link. Na pierwszym miejscu wśród najchętniej kupowanych kategorii online jest kultura (książki, płyty, filmy) z 25 proc. udziałem. Na samochody i części samochodowe wskazało 10 proc. badanych[3].

Respondenci pytani przez autorów analizy - Jak wygląda polski e-handel?[4], w 2019 roku zamierzają się koncentrować na rozbudowie oferty produktowej e-sklepów. Na tę pozycję wskazało 59 proc. pytanych przedsiębiorców. Wartym podkreślenia jest fakt, że 14 proc. respondentów rozważa rozwijanie biznesu w oparciu o ekspansję zagraniczną. Rozwój nowoczesnych technologii IT kształtuje także trendy na rynku
e-commerce - 6 proc. badanych myśli o wprowadzeniu bota.

Sprzyjające działalności Grupy OPONEO.PL tendencje obserwowane są także na rynku motoryzacyjnym. Zgodnie z prognozą IBRM Samar, w 2018 roku zarejestrowano w Polsce 1,6 mln samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony, co oznacza wzrost rok do roku o 8,6 proc. Jest to rekordowa liczba pierwszych rejestracji tego rodzaju samochodów.

Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez ETRMA (European Tyre and Rubber Manufacturers' Association) w 2018 roku w Europie sprzedano 207,5 mln sztuk zastępczych opon do samochodów osobowych, co oznacza wzrost rok do roku o 1 proc. W Polsce, w 2018 roku sprzedano 11,5 mln zastępczych opon do samochodów osobowych (w tym SUV-ów i lekkich samochodów dostawczych), czyli o 1,4 proc. mniej niż w poprzednim roku[5][6].

Dotychczas, w ramach dywidendy, OPONEO.PL wypłaciło akcjonariuszom łącznie 13,8 mln zł. W 2018 roku było to 0,35 zł na akcję. OPONEO. PL chce pozostać Spółką dywidendową.

- Ekspozycja na rosnący rynek e-commerce i motoryzacyjny, rozszerzanie portfolio produktów oferowanych drogą online czy rozwój centrum logistycznego pozwalają nam z optymizmem oczekiwać kolejnych kwartałów. Chcemy, aby beneficjentem wzrostu Spółki byli także jej akcjonariusze, dlatego jako Zarząd będziemy opowiadać się za wypłatą dywidendy z zysku za 2018 rok. Oczywiście ostateczna decyzja
w tym zakresie zostanie podjęta podczas walnego zgromadzenia
– podsumowuje Dariusz Topolewski.

 

 

[1] Eurostat, E-commerce statistics for individuals, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals

[2] Obserwator Finansowy, Polacy coraz częściej kupują on-line, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/polacy-coraz-czesciej-kupuja-on-line/

[3] Izba Gospodarki Elektronicznej, Płatności cyfrowe 2018, https://eizba.pl/kategorie_cbw/badania/

[4] Jak wygląda polski e-handel?[4], Raport 2018: Multiwyzwania, https://www.shoper.pl/serwis-prasowy/jak-wyglada-polski-e-handel-raport-2018-multiwyzwania/

[5] ETRMA, ETRMA Members’ Tyre Sales 2018: Overall stability in European tyre replacement sales,   http://www.etrma.org/uploads/Modules/Newsroom/20190124---2018-market-apppraisal-final.pdf

[6] PZPO, Sprzedaż opon w 2018 roku, https://pzpo.org.pl/aktualnosci/sprzeda%C5%BC-opon-w-2018-roku.html

kontakt dla mediów
Monika Siarkowska
Relacje Inwestorskie, Oponeo
Monika Siarkowska

monika.siarkowska@oponeo.pl

tel: +48 52 374 03 94

informacje o firmie

OPONEO.PL S.A. od 2007 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest liderem w sprzedaży internetowej opon na polskim rynku. Spółka oprócz serwisów dedykowanych polskim klientom, takich jak: Oponeo.pl, Opony.com, Opony.pl, Motostrada.pl, Felgi.pl posiada również ponad 20 sklepów zagranicznych. Marką spółki i jej głównym portalem jest Oponeo.pl. Firma jest także właścicielem firmy prowadzącej serwis motoryzacyjny Autocentrum.pl. Dodatkowe informacje na stronie www.oponeo.pl.

więcej z kategorii handel