ekonomia/biznes/finanse

Grupa mBanku: prawie 700 mln zł zysku netto w pierwszej połowie 2018 r.

31.07.2018 | Grupa mBank

Wyższe dochody i zysk. Rosnąca sprzedaż kredytów i baza klientów – pierwsze półrocze 2018 w Grupie mBanku.

W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa mBanku odnotowała wzrost biznesu we wszystkich segmentach działalności. Dochody podstawowe osiągnęły rekordowy poziom, wsparty przez stabilny wzrost wolumenów, coraz lepszą strukturę aktywów oraz rosnącą bazę i transakcyjność klientów. Nastąpiła tez poprawa zysku netto, wsparta dodatkowo transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse.

Do najważniejszych wydarzeń I półrocza 2018 roku należą:

  • Wzrost zysku netto przypadającego na akcjonariuszy mBanku o 43,0% w porównaniu do zysku wypracowanego w I połowie 2017 roku do 698,4 mln zł.
  • Wzrost dochodów ogółem o 19,7% w porównaniu do I półrocza 2017 roku, spowodowany wzrostem dochodów z działalności podstawowej o 8,6% oraz zyskiem z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w I kwartale 2018 roku.
  • Wzrost kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 4,4% w porównaniu do I półrocza 2017 roku spowodowany wzrostem kosztów osobowych, rzeczowych i amortyzacji, przy wzroście efektywności mierzonej wskaźnikiem kosztów do dochodów (spadek znormalizowanego wskaźnika kosztów do dochodów do 44,8% w I półroczu 2018 z 46,5% w I połowie 2017 roku).
  • Wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek o 66,7% spowodowany wyższymi rezerwami w segmencie korporacyjnym i detalicznym.
  • Wzrost kredytów i pożyczek netto o 6,1% w porównaniu do końca 2017 roku.
  • Wzrost depozytów od klientów o 6,9% w porównaniu do końca 2017 roku, głównie za sprawą napływu środków na rachunki bieżące klientów indywidualnych.
  • Ekspansja na rynku kredytów detalicznych znalazła odzwierciedlenie w rekordowej sprzedaży kredytów niehipotecznych, która wyniosła 4 331,6 mln zł, co stanowi wzrost sprzedaży o 16,9% w stosunku do I półrocza 2017 roku. Odnotowano też znaczący wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych – w I półroczu 2018 roku sprzedano ich 2 147,6 mln zł, co oznacza wzrost o 19,3% w stosunku do ubiegłego roku.
  • W efekcie przyrostu kredytów i depozytów, wskaźnik kredytów do depozytów osiągnął poziom 91,6% w porównaniu do 92,3% na koniec 2017 roku.
  • Wysoki poziom akwizycji klientów – w 2018 roku pozyskano 166 tysięcy klientów indywidualnych i 886 klientów korporacyjnych.
  • Wysoka jakość bazy kapitałowej – wskaźniki kapitałowe przekraczające wymogi regulacyjne: współczynnik CET 1 na poziomie 17,1%, łączny współczynnik kapitałowy w wysokości 20,1%.
informacje o firmie

Wyższe dochody i zysk. Rosnąca sprzedaż kredytów i baza klientów – pierwsze półrocze 2018 w Grupie mBanku.

informacje o firmie

Wyższe dochody i zysk. Rosnąca sprzedaż kredytów i baza klientów – pierwsze półrocze 2018 w Grupie mBanku.