przemysł ciężki ekonomia/biznes/finanse

Grupa Ergis po pierwszej połowie 2015 roku. Bardzo dobre wyniki finansowe, wyraźna poprawa rentowności.

27.08.2015 | Grupa Ergis

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po pierwszej połowie 2015 roku przychody w wysokości  blisko 345,5 mln zł (czyli o 2,9% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 24,3 mln zł (o 28,1% wyższy niż I połowie 2014 roku) oraz zysk netto w wysokości ponad 19,7 mln zł (wzrost o 59,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku). Drugi kwartał 2015 roku był dla Grupy Ergis kolejnym bardzo udanym okresem.

Najistotniejszy wpływ na tak korzystne rezultaty miał dalszy rozwój sprzedaży folii nanoErgis, wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz sprawne uruchomienie nowych linii produkcyjnych (kolejna linia do druku fleksograficznego w fabryce w Nowym Sączu oraz druga linia do produkcji taśm PET w fabryce w Oławie).

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po I półroczu 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

I połowa 2015

I połowa 2014

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

345 444

335 720

+2,9%

Zysk operacyjny

24 274

18 955

+28,1%

Zysk brutto

24 292

15 904

+52,7%

EBITDA

36 019

30 242

+19,1%

Zysk netto

19 720

12 362

+59,5%

Przychody ze sprzedaży Grupy w I połowie 2015 roku były wyższe o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy średnim kursie euro niższym o około 1,1%. Po istotnym spadku cen surowców w I kwartale 2015 roku, nastąpił ich znaczny wzrost w II kwartale. Ponadto w I półroczu 2015 roku odnotowano znaczne perturbacje w dostępności wielu surowców, których producenci powoływali się na wystąpienie „siły wyższej” w skali dotąd niespotykanej. Pozytywny wpływ cen surowców na wynik finansowy w I kwartale bieżącego roku został więc zneutralizowany w II kwartale. Zauważalna poprawa rentowności Grupy w I półroczu 2015 wynika zatem wprost z poprawy wyniku operacyjnego.

Ponad 56% wartości sprzedaży uzyskano na rynkach zagranicznych. Była ona wyższa o ponad 7,3% w porównaniu z I połową 2014 roku.

Grupa zanotowała wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych o 16,8% dzięki skutecznemu wprowadzeniu na rynek folii nanoErgis. O blisko 5,8% zwiększyła się wartość sprzedaży w segmencie  opakowań drukowanych, co było efektem rozbudowy i modernizacji parku maszynowego zakładu produkcyjnego w Nowym Sączu, gdzie uruchomiono nową linię do druku fleksograficznego (spółka Flexergis).

Zysk brutto oraz zysk netto wypracowane w I połowie 2015 roku były znacząco wyższe niż w tym samym okresie roku 2014, przy porównywalnym saldzie przychodów i kosztów finansowych. Wyraźnie poprawiły się również wskaźniki rentowności i stopy zwrotu z aktywów ogółem i kapitałów własnych - głównie dzięki zastąpieniu znacznej części tradycyjnej folii stretch przez nowoczesną folię nanoErgis. 

Wskaźniki rentowności Grupy ERGIS po I półroczu 2015 roku przedstawia poniższa tabela 

 

w tys. PLN

I połowa 2015

I połowa 2014

Zmiana w punkach procentowych

Rentowność sprzedaży

17,86%

16,88%

+ 0,98

Rentowność działalności operacyjnej

7,03%

5,65%

+ 1,38

Rentowność EBITDA

10,43%

9,01%

+ 1,42

Rentowność brutto

7,03%

4,74%

+ 2,29

Rentowność netto

5,71%

3,68%

+ 2,0 

NAJBLIŻSZE PLANY 

W maju 2015 roku podjęto decyzję o zintegrowaniu produkcji wielowarstwowych  twardych folii opakowaniowych  z produkcją monofolii PET w jednym zakładzie produkcyjnym w Niemczech. W związku z tym obie linie produkcyjne, eksploatowane w zakładzie spółki Schimanski-Ergis GmbH, zlokalizowanym w Gallinie koło Hamburga, zostaną przeniesione do berlińskiej spółki MKF-Ergis GmbH, w miejsce urządzeń przeniesionych wcześniej z tej fabryki do wąbrzeskiego zakładu MKF-ERGIS Sp. z. o.o. Wpływ kosztów, wynikających z tej operacji, na wyniki Grupy w 2015 roku nie przekroczy 1 mln złotych. Począwszy od 2016 roku, integracja produkcji laminatów w zakładzie w Berlinie, pozwoli na ograniczenie kosztów biznesu folii do żywności o ok 3,5 mln zł rocznie. W przyszłości planuje się sprzedaż nieruchomości w Gallinie.

Pierwsze półrocze 2015 roku to kolejny bardzo udany okres dla Grupy Ergis. Dobre wyniki zawdzięczamy dalszemu wzrostowi sprzedaży naszego najnowocześniejszego produktu - folii stretch nanoErgis oraz sprawnemu uruchomieniu nowych linii produkcyjnych: drugiej linii do produkcji taśm PET w Oławie i kolejnej linii do druku fleksograficznego w Nowym Sączu. Istotnym elementem strategii, nad którą Grupa aktualnie pracuje, jest intensyfikacja działań w zakresie badań i rozwoju - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS S.A.

 

kontakt dla mediów
Małgorzata Kot
Dyrektor Personelu i Komunikacji, Grupa ERGIS
Małgorzata Kot

m.kot@ergis.eu

tel: +48 22 828 04 10

M+G
Magda Kołodziejczyk

magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

tel: +22 416 01 02

informacje o firmie

Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada sześć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, dwa w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2014 roku przychody Grupy przekroczyły 667 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

kontakt dla mediów
Małgorzata Kot
Dyrektor Personelu i Komunikacji, Grupa ERGIS
Małgorzata Kot

m.kot@ergis.eu

tel: +48 22 828 04 10

M+G
Magda Kołodziejczyk

magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

tel: +22 416 01 02

informacje o firmie

Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada sześć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, dwa w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2014 roku przychody Grupy przekroczyły 667 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu